Naujienos|

Vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-110 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbiama informacija apie Švenčionių rajono savivaldybės finansuojamus projektus.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. A-365 „Dėl lėšų skyrimo Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimui“.

Vadovaujantis Aprašu, kviečiame pareiškėjus iki 2023 m. birželio 2 d. pateikti patikslintą išlaidų sąmatą (Aprašo 7 priedas), atitinkančią Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtą lėšų sumą.

Kilus klausimams, prašome susisiekti elektroniniu paštu ramune.jakubeniene@svencionys.lt arba skambinti tel. (8 387) 66 367, 8 625 93 390.

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Jakubėnienė.

Comments are closed.

Close Search Window