Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą|

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Kaštonų gatvės rekonstravimo ir naujos atkarpo statybos, Naujosios gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos Švenčionėliuose, Švenčionių raj. sav. projekto projektiniai pasiūlymai.

 1. Statinių statybvietės adresas
  Kaštonų g. ir Naujoji g. Švenčionėliai, Švenčionių raj. sav.
 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)
  01.1 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Kaštonų g. (unik. Nr. 4400-5069-1948))
  01.2 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Kaštonų g.)
  02 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Naujoji g.)
  03 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinkai)
  04 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas)
  05 Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijų) tinklai
 3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus
  UAB „URBAN LINE“ vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. paštas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt; tel. 8 699 61112;
 4. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius)
  UAB „URBAN LINE“ projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. paštas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt; tel. +370 699 61112;
 5. Statytojas
  Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, Švenčionys; el. paštas: savivaldybė@svencionys.lt, tel. +370 387 66372;
 6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima
 1. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
  Iki 2023-06-13 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. telefonu +370 689 00513 arba el. paštu zivile.kavaliauskiene@urbanline.lt bei viešojo susirinkimo metu.
 2. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas
  Viešasis susirinkimas įvyks 2023 m. birželio 13 d. 17:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas tiesiogiai nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje, prisijungiant per šią nuorodą: https://shorturl.at/rLMUX

Projektiniai pasiūlymai (1 dalis, 2 dalis)

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Comments are closed.

Close Search Window