Naujienos|

2023 m. gegužės 17 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Ketvirtosios nekilnojamojo Kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:

<…>.

  1. Baliulių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 17197), Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Baliulių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacija tikslinama vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos veiksmą Nr. 2.6.8 „Efektyvinti materialaus kultūros paveldo apsaugos valdyseną – suformuoti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre reikšmingiausių piliakalnių, esančių laisvoje valstybinėje žemėje, sklypus“.

Aktu siūloma: Apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunktyje numatytus reikalavimus; patikslinti vertingąsias savybes (piliakalnio su gyvenviete piliakalnio vertingąsias savybes papildyti reljefu, vietoje terasų įrašyti terasą; piliakalnio su gyvenviete gyvenvietės vertingąsias savybes papildyti reljefu).

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  1. Baliulių pilkapyno (u. k. 17198), Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Baliulių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Pilkapynas paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: Patenka į Baliulių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 17197) vizualinės apsaugos pozonį, neatitinkantį teisės aktų reikalavimų, ir kuriam apskaitos dokumentacija tikslinama vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos veiksmą Nr. 2.6.8 „Efektyvinti materialaus kultūros paveldo apsaugos valdyseną – suformuoti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre reikšmingiausių piliakalnių, esančių laisvoje valstybinėje žemėje, sklypus“.

Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jos plotą sumažinant (šiaurės rytinėje dalyje priderinant prie žemės sklypo ribų; tokiu būdu teritorija nežymiai sumažėtų šiaurės rytinėje dalyje); apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (vakarų, pietų ir rytų kryptimis).

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  1. Baliulių pilkapyno II (u. k. 33854), Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Baliulių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Pilkapynas registruotas Kultūros vertybių registre.

Akto parengimo pagrindas: Patenka į Baliulių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 17197) vizualinės apsaugos pozonį, neatitinkantį teisės aktų reikalavimų, ir kuriam apskaitos dokumentacija tikslinama vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos veiksmą Nr. 2.6.8 „Efektyvinti materialaus kultūros paveldo apsaugos valdyseną – suformuoti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre reikšmingiausių piliakalnių, esančių laisvoje valstybinėje žemėje, sklypus“.

Aktu siūloma: Neapibrėžti apsaugos zonos (pilkapynas nėra paskelbtas valstybės ir (ar) savivaldybės saugomu.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  1. Baliulių pilkapyno IV (u. k. 37473), Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Baliulių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Pilkapynas registruotas Kultūros vertybių registre.

Akto parengimo pagrindas: Patenka į Baliulių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 17197) vizualinės apsaugos pozonį, neatitinkantį teisės aktų reikalavimų, ir kuriam apskaitos dokumentacija tikslinama vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos veiksmą Nr. 2.6.8 „Efektyvinti materialaus kultūros paveldo apsaugos valdyseną – suformuoti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre reikšmingiausių piliakalnių, esančių laisvoje valstybinėje žemėje, sklypus“.

Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jos plotą padidinant (šiaurinėje, rytinėje ir pietrytinėje dalyse priderinant prie žemės sklypų ribų, pietvakarinėje ir šiaurės vakarinėje dalyse pagal reljefą; tokiu būdu teritorija padidėtų šiaurinėje pusėje, šiaurės rytinėje, rytinėje ir pietvakarinėje dalyse, sumažėtų šiaurės vakarinėje ir pietrytinėje dalyse); neapibrėžti apsaugos zonos (pilkapynas nėra paskelbtas valstybės ir (ar) savivaldybės saugomu.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  1. Bogutiškės piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24128), Švenčionių rajono sav., Cirkliškio sen., Bogutiškės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacija tikslinama vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos veiksmą Nr. 2.6.8 „Efektyvinti materialaus kultūros paveldo apsaugos valdyseną – suformuoti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre reikšmingiausių piliakalnių, esančių laisvoje valstybinėje žemėje, sklypus“.

Aktu siūloma: Apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunktyje numatytus reikalavimus; patikslinti vertingųjų savybių pobūdžius (piliakalniui su gyvenviete ir piliakalnio su gyvenviete piliakalniui papildomai nustatyti mitologinį (lemiantį reikšmingumą-svarbų) vertingųjų savybių pobūdį), patikslinti vertingąsias savybes (piliakalnio su gyvenviete piliakalnio vertingąsias savybes papildyti reljefu ir kultūriniu sluoksniu, vietoje pylimo nurodyti pylimus, vietoje terasų nurodyti terasą; piliakalnio su gyvenviete gyvenvietės vertingąsias savybes papildyti reljefu), nacionalinį reikšmingumo lygmenį (vietoje regioninio) nustatyti piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

<…>.

Posėdžio pradžia 13 val.

Daugiau informacijos gali suteikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rima Žilinskaitė, el. p. rima.zilinskaite@kpd.lt, tel. nr. (8 5) 273 11 01.

Comments are closed.

Close Search Window