Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą|

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti projekto „Stoties g. kapitalinio remonto, lietaus nuotekų tinklų ir automobilių stovėjimo aikštelės statybos Švenčionių m., Švenčionių r. sav. projektas ‘‘ projektiniai pasiūlymai.

 1. Statinio statybvietės adresas
  Švenčionių r. sav., Švenčionių m., Stoties g.
 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)
  01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Stoties g., (unik. Nr. 4400-4996-8370))
  02 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai)
  03 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas)
  04 Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijų) tinklai
  05 Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai (automobilių stovėjimo aikštelė)
 3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus
  Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. paštas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt; tel. nr.: 865058002.
 4. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio projekto vadovas (autorius)
  Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. paštas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt; tel. nr.: 865058002.
 5. Statytojas
  Švenčionių rajono savivaldybė, įstaigos kodas 111108284, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys; el. paštas: savivaldybe@svencionys.lt; tel. (8 387) 66 372.
 6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima
  Savivaldybės internetiniame puslapyje (www.svencionys.lt).
 7. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
  Iki 2023-05-31 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. tel. 865058002, paštu UAB „URBAN LINE“, adresu Liepkalnio g. 85, LT-02120, el. paštu robertas.vilkas@urbanline.lt, bei viešojo susirinkimo metu.
 8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas
  Viešasis susirinkimas įvyks 2023-05-31 d. 17:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas tiesiogiai nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje, prisijungiant per šią nuorodą: https://t.ly/7ui5

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Comments are closed.

Close Search Window