Naujienos|

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Švenčionių skyrius informuoja, kad vykdant žemės reformą, nuo 1991 m. fiziniai asmenys gali iš valstybės pirkti jiems įstatymų nustatyta tvarka asmeniniam ūkiui suteiktus valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus. Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. gruodžio 20 d. priėmė Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo pakeitimą (15 straipsnio 11 dalis), kuriuo  naudojamų asmenio ūkio žemės sklypų privatizavimą numatyta užbaigti 2023 m. rugsėjo 30 d.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Švenčionių skyrius prašo piliečius kuriems suteikta, kurie naudoja ir kurie neįsiteisino asmeninio ūkio žemės iki 2023 m. rugsėjo 30 d. pateikti prašymą dėl valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo.

Nuo 2023 m. spalio 1 d. neprivatizuoti asmeninio ūkio žemės sklypai bus priskiriami laisvos žemės fondo žemei, kurią valdo, naudoja ir ja disponuoja valstybė.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Švenčionių skyriaus vedėja

Comments are closed.

Close Search Window