Naujienos|

Plano rengimo organizatorius UAB „VAATC“ (Lvivo g. 89-75, 08104 Vilnius, interneto svetainės adresas https://www.vaatc.lt/, tel. (8 5) 213 0397, el. p. info@vaatc.lt) informuoja, kad Vilniaus regiono plėtros taryba 2023 m. sausio 31 d. patvirtinto Vilniaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 planą. Su patvirtintu planu, vertinimo subjektų išvadų ir visuomenės pasiūlymų įvertinimo pažymomis, numatytomis plano įgyvendinimo pasekmių stebėsenos (monitoringo) priemonėmis, informacija apie tai, kaip aplinkos apsaugos klausimai sprendžiami plane, kaip priimant sprendimą atsižvelgta į vertinimo ataskaitoje pateiktą informaciją, vertinimo subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus, su motyvais, lėmusiais priimtosios plano alternatyvos pasirinkimą, galima susipažinti UAB „VAATC“ interneto svetainėje adresu https://www.vaatc.lt/apie-bendrove/atliekos-2027/.

UAB „VAATC“ informacija ir nuotrauka

Comments are closed.

Close Search Window