Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria „Parduotuvės pastato (unik. Nr. 8696-4006-2001), Švenčionių r. sav., Strūnaičio sen., Varniškės k. 3, rekonstravimo, keičiant paskirtį į gyvenamąją, projektas“ projektiniams pasiūlymams.
Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registracijos Nr. PSP-04-230109-00004. Pasiūlymams pritarta 2023-01-16.

Comments are closed.

Close Search Window