Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria „Kitos paskirties inžinerinio statinio (automatizuotų sandėliavimo sistemų statinio) Arnionių g. 45, Pabradėje statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams.
Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registracijos Nr. PSP-04-221223-00008. Pasiūlymams pritarta 2022-12-29.

Comments are closed.

Close Search Window