Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria „KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO – NUOTEKŲ VALYKLOS SENIŪNIJOS G. 19, LABANORAS, ŠVENČIONIŲ RAJ., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS“ projektiniams pasiūlymams.
Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registracijos Nr. PSP-04-230103-00002. Pasiūlymams pritarta 2023-01-05.

Comments are closed.

Close Search Window