Rengiami projektai|

Plano pavadinimas:

Žemės sklypų suformavimo esamų daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos tarp Architektų g., Gamyklos g. ir Arnionių g. Pabradės m. detalusis planas

Plano organizatorius:

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorė, Vilniaus g. 19, LT-18116, Švenčionys, tel. (8 387) 66372, faks. (8 387) 66365, el. paštas: savivaldybe@svencionys.lt

SPAV rengėjas:

UAB “Dujų sfera”, Draugystės g. 19, Kaunas, LT-51230, tel. (8 37) 759 028, el. paštas dujusfera@dujusfera.lt. Projekto vadovas Romualdas Velykis, tel. (8 37) 759 028.

Planuojamos teritorijos adresas:

Teritorija esanti tarp Architektų, Gamyklos ir Arnionių gatvių, Pabradės mieste, Švenčionių r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

Detalizuoti Pabradės miesto bendrąjame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;

  • Nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus;
  • Suplanuoti planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą ir suformuoti žemės sklypus susisiekimo komunikacijų įrengimui, miesto infrastruktūros plėtrai;
  • Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
  • Numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai, suplanuoti viešąsias erdves aktyviam ir pasyviam poilsiui skirtingo amžiaus žmonių grupėms, suplanuoti galimybę smulkiąjai miesto sodininkystei;
  • Numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui;
  • Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą;
  • Suformuoti žemės sklypus esamų statinių eksploatavimui;

Priimtas sprendimas dėl pritarimo detaliojo plano koncepcijai:

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorė 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. A-737 priėme sprendimą pritarti Žemės sklypų suformavimo esamų daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos tarp Architektų g., Gamyklos g. ir Arnionių g. Pabradės m. detaliojo plano koncepcijai.

Susipažinti su pritarimo koncepcijai dokumentais, galima planavimo organizatoriaus buveinėje, adresu Vilniaus g. 19, LT-18116, Švenčionys, Švenčionių rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.svencionys.lt), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-86-20-465).

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Comments are closed.

Close Search Window