Naujienos|

Kvietimas teikti paraiškas fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimui daugiabučių namų kiemuose, stovėjimo aikštelėse ir garažuose finansuoti parengtas vadovaujantis 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192 ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

Projekto įgyvendinimo plano pateikimo terminasNuo 2022-09-07 14:00
iki 2023-02-28 17:00
Galimi pareiškėjai Fiziniai asmenys, siekiantys įsirengti EV įkrovimo prieigas nuosavybės teise valdomuose nekilnojamo turto objektuose daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype, fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis nekilnojamojo turto objektą, kuriame siekia įrengti stotelę su prieiga, išskyrus nekilnojamojo turto objektą daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype. Partneriai negalimi.
Remiama veikla Privačių elektromobilių (toliau – EV) įkrovimo prieigų įrengimas (t. y. privačios EV įkrovimo stotelės ar stotelių su viena ar daugiau prieigų (toliau – stotelė su prieiga (-omis) įsigijimas, montavimas / įrengimas) daugiabučių namų kiemuose, stovėjimo aikštelėse ir garažuose.
Finansuojamos veiklos ir joms keliami reikalavimaiTinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.
Bendrieji atrankos kriterijai JP projektas turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, nurodytus Taisyklių 2 priede (įskaitant kvietime nurodytus reikalavimus).
Reikalavimai JP projektams:
● finansavimas neteikiamas JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje; finansuojama tik kintamosios srovės stotelė su prieiga (-omis);
● įrengta stotelė su prieiga (-omis) (priedai ar papildoma įranga) turi užtikrinti dinaminio galios valdymo funkciją;
● ant žemės statoma stotelė su prieiga (-omis) turi atitikti ne žemesnę kaip IK-08 atsparumo smūgiams klasę;
● lauke įrengiama stotelė su prieiga (-omis) turi atitikti ne žemesnę kaip IK-08 atsparumo smūgiams klasę ir ne žemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę;
● viduje įrengiama stotelė su prieiga (-omis) turi atitikti ne žemesnę kaip IP-44 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę;
● turi būti diegiama tik nauja ir anksčiau nenaudota įranga ir susiję komponentai, įranga turi būti įrengiama ir montuojama pagal gamintojo instrukciją ir vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;
● stotelės su prieiga (-omis) montavimo darbus turi atlikti asmuo, turintis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą Elektros įrenginių įrengimo atestatą;
● įrengiamos EV prieigos negali būti mažesnės nei 3,7 ir didesnės kaip 11 kW galios.
Specialieji ir (arba) prioritetiniai JP projektų atrankos kriterijai netaikomi.
Projekto finansavimo intensyvumasFinansavimo intensyvumas – 60 proc.
TrukmėNe daugiau kaip 6 mėn. nuo sprendimo dėl finansavimo datos su galimybe vieną kartą pratęsti iki 6 mėn.
Daugiau informacijosViešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (LEA), konsultacijos teikiamos el. paštu ikrovimo.stoteles@ena.lt, telefonais +370 687 98 039 ir +370 619 13 576.

Visą aktualią informaciją apie kvietimą, finansavimo tvarką, taisykles ir aktualius dokumentus rasite www.esinvesticijos.lt ir www.ena.lt

Parengta Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus, vadovaujantis Lietuvos energetikos agentūros pateikta informacija

Comments are closed.

Close Search Window