Naujienos|

Socialiai atsakingi darbdaviai jau nuo spalio 10 dienos galės pateikti paraiškas Vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektui. Ši priemonė yra skirta užimtumo didinimui Lietuvos teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 1,2 karto didesnė, negu vidutiniškai šalyje.

Paraiškas galima pateikti tik per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą – Elektroninius valdžios vartus. Dokumentai bus priimami nuo spalio 10 d. 00 val. iki  lapkričio 8 d. 24 val. imtinai. Norintieji steigti darbo vietas gali susipažinti su gyvenamųjų vietovių, kuriose 2022 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašu.

„Tai – ne tik finansinė parama darbdaviui, bet ir galimybė didinti papildomai remiamų žmonių užimtumą. Ilgalaikiai bedarbiai, vyresnio amžiaus žmonės, pabėgėliai yra tik dalis mūsų visuomenės narių, galinčių įsitvirtinti darbo rinkoje ir kurti pridėtinę vertę. Ne tik savo darbdaviui, bet ir visos mūsų šalies ekonomikai“, – pabrėžė Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėja Vaida Kamandulienė.

Anot jos, vertinant paraiškas didžiausias dėmesys bus skiriamas darbo vietų tvarumui užtikrinti: „Kiekvienas darbdavys turėtų tinkamai įsivertinti, kiek žmonių galės įdarbinti, ar siūlomas darbo užmokestis bus konkurencingas, ar pavyks susieti steigiamas darbo vietas su atsinaujinančių energijos išteklių gamyba, o gal – energiją taupančių priemonių ir medžiagų gamyba. Nuo to priklausys ir jo pateiktos paraiškos sėkmė.“

Paskelbus paraiškų atranką, Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose bus rengiamos konsultacijos dėl paraiškų rengimo. Jų laikas bus paskelbtas artimiausiu metu.

Daugiau apie šią užimtumo didinimo priemonę galite sužinoti čia.

Comments are closed.

Close Search Window