Naujienos|

Neteisėti Rusijos kariniai veiksmai Ukrainos atominių elektrinių objektų aikštelėse, ypatingai Zaporižios atominės elektrinės (toliau – Zaporižios AE), pasėjo baimę dėl galimo Europos radioaktyviojo užterštumo. Radiacinės saugos centro specialistai atlikę branduolinių avarijų pasekmių prognozavimą atkreipė dėmesį, kad didžiausia radiacinė grėsmė yra šalims esančioms arčiausiai Zaporižios AE, t. y. Rusijai, Baltarusijai, Turkijai, Moldovai, Rumunijai, tačiau Lietuvai, anot specialistų, reikšmingo radiologinio poveikio nebūtų (žr. pav. 1, 2 kuriuose radioaktyviojo užterštumo sklaida atvaizduojama spalvomis: nuo žalsvos iki tamsiai mėlynos atspindi labai mažas gama dozės galios vertes).

Nors yra didelis pavojus, kad karo veiksmai Ukrainos atominių elektrinių aikštelėse gali iššaukti branduolines avarijas, tačiau Zaporižios AE, kuri yra didžiausia Europoje, nuo Lietuvos nutolusi daugiau kaip 900 km atstumu. Vadovaujantis tarptautinių organizacijų rekomendacijomis ir buvusių branduolinių avarijų patirtimi, jeigu Zaporižios AE įvyktų branduolinė avarija, dėl didelio atstumo iki Lietuvos, mažai tikėtina, kad būtų reikšmingas radiologinis poveikis Lietuvos gyventojams ir reikėtų taikyti gyventojų apsaugomuosius veiksmus bei vartoti stabiliojo jodo preparatus.

Šiuos Radiacinės saugos centro specialistų atliktus prognozavimo rezultatus patvirtina ir viešoje erdvėje pateikiami ekspertų komentarai.

Radiacinės saugos centro specialistai nuolat atlieka galimų Baltarusijos ir Ukrainos atominių elektrinių, įskaitant Zaporižios AE, branduolinių avarijų pasekmių Lietuvos gyventojams bei aplinkai prognozavimą ir bendradarbiauja su kitų šalių reguliuojančiomis institucijomis radioaktyvaus užterštumo sklaidos prognozavimo klausimais. Prognozuojant, analizuojama radioaktyvaus debesies sklidimo kryptis ir greitis realiomis oro sąlygomis bei kokią gyventojų apšvitą gali lemti ant žemės paviršiaus nusėdusios radioaktyviosios medžiagos.

Lietuvos gyventojams reali grėsmė kiltų įvykus avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje, nuo Lietuvos sienos nutolusioje 20 km atstumu.  

Radiacinės saugos centro specialistai nuolat (24/7) stebi radiacinį foną Lietuvoje. Apie bet kokį gresiantį pavojų, susijusį su radioaktyviųjų medžiagų pasklidimu Lietuvoje, nedelsdami informuosime atsakingas institucijas ir gyventojus.

Radiacinės saugos centras

Comments are closed.

Close Search Window