Naujienos|

Pagrindinis jaunimo informavimo ir konsultavimo (JIK) tikslas yra padėti jauniems žmonėms orientuotis visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų priėmimą. Neįmanoma priimti tvirto sprendimo nežinant visų esančių galimybių ir alternatyvų. Skirtingų galimybių žinojimas yra tik pirmas žingsnis, kad po to galėtų būti skirtingų variantų įvertinimas, palyginimas platesniame kontekste ir suderinimas su jauno žmogaus galimybėmis, įgūdžiais ir siekiais. Visiems šie žingsniai yra sudėtingi, o ypač jie sudėtingi jauniems žmonėms, kurie dar formuojasi kaip asmenybės ir susiduria pirmą kartą.

Įvairiuose interneto portaluose yra gausybė informacijos bet kokiomis jaunam žmogui aktualiomis temomis. Informaciją internete reikia pateikti atsižvelgiant į jo specifiką, todėl ERYICA patvirtino Europos jaunimo informavimo chartiją, kurioje pateikti principai, kuriais vadovaujantis vykdoma JIK veikla.

Pagrindiniai JIK siekiai:

 • suteikti patikimą, tikslią ir suprantamą informaciją;
 • suteikti prieigą prie skirtingų informacijos šaltinių ir kanalų;
 • parengti esančių galimybių apžvalgą visomis jaunimui rūpimomis temomis;
 • užtikrinti, kad jaunimas žinotų savo teises, jiems teikiamas paslaugas bei suprastų, kaip gali jomis pasinaudoti;
 • padėti įvertinti ir atsirinkti kokybišką informaciją informacijos pertekliaus laikais;
 • skatinti jaunus žmones priimti savarankiškus sprendimus ir padėti atrasti jiems geriausiai tinkančius variantus;
 • siūlyti skirtingus komunikacijos ir bendravimo kanalus, siekiant tiesiogiai padėti jauniems žmonėms ieškant informacijos, plečiant savo žinojimą;
 • aktyviai prisidėti skatinant jaunų žmonių informacinį raštingumą.

Jaunimo informavimo ir konsultavimo temos:

 • išsilavinimas (pvz., vidurinis, profesinis ugdymas, studijos, kalbų mokymasis, neformalus ugdymas);
 • jaunų žmonių teisės ir pareigos (pvz., kaip piliečio, žmogaus, šeimos nario, vartotojo);
 • internetinis (informacinis) raštingumas (pvz., informacijos paieška, naudojimosi kompiuteriu ir naršymo internete pagrindai, saugumas internete);
 • laisvalaikis ir įsitraukimas į visuomeninę veiklą (pvz., vasaros stovyklos, renginiai, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos);
 • socialinių problemų sprendimo klausimai (pvz., pagalbą teikiančios institucijos);
 • psichologinės pagalbos teikimo klausimai;
 • sveikatos, jaunimo psichinės, reprodukcinės sveikatos klausimai;
 • jaunimo finansinio raštingumo ir verslumo klausimai (pvz., asmeninių finansų valdymas, atsakingas skolinimasis, verslo pradėjimas);
 • priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija;
 • jaunimo užimtumo klausimai (įsidarbinimo galimybės);
 • jaunų šeimų poreikiai (atsakinga tėvystė) ir būstas.
 • jaunimo savanoriškos veiklos klausimai;
 • neformaliojo jaunimo ugdymo klausimai;
 • jaunimo užimtumo ir laisvalaikio klausimai (atvirųjų jaunimo centrų, atvirųjų jaunimo erdvių veikla, mobiliojo darbo su jaunimu, darbo su jaunimu gatvėje paslaugos);
 • jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo klausimai (jaunimo organizacijų, mokinių ir studentų savivaldų veikla).

Jeigu turite klausimų, galite kreiptis į jaunimo informavimo ir konsultavimo taškus, esančius Vilniaus apskrityje:

VšĮ „Jaunimo laisvalaikio centras“, Miškų g. 29, Ukmergė, tel. 8 340 59 418, el. p. projektai.jlc@gmail.com

Darbo laikas: antradienis – ketvirtadienis 15.00–19.30 val.

Atstovas: Deividas Mickus

VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras, Labdarių g. 5, Vilnius (IV a., įėjimas iš kiemo pusės), tel. 8 677 10 634, rl. p. kristina@pvmc.lt

Darbo laikas: pirmadienis – penktadienis, 8.30–17.00 val.

Atstovė: Kristina Švabauskienė

Daugiau informacijos https://jra.lt/jaunimui/suzinok-daugiau/jaunimo-igalinimas-ir-informavimas/jaunimo-informavimas-ir-konsultavimas

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė, tel. 8 698 25 738, el. p. inga.varniene@svencionys.lt

Comments are closed.

Close Search Window