Naujienos|

Vadovaujantis Kultūros projektų finansavimo Švenčionių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. spendimu Nr. T-146 „Dėl kultūros projektų finansavimo Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ skelbiamas papildomas kultūros projektų finansavimo Savivaldybės biudžeto lėšomis (toliau – Projektai) atrankos konkursas 2022 m.
Paraiškas dėl projektų finansavimo gali teikti Savivaldybėje registruotos ir joje veiklą vykdančios viešosios ir biudžetinės įstaigos.
Finansavimo lėšos skiriamos architektūros, dailės, fotografijos, kino, muziejų, kultūros paveldo, literatūros, muzikos, šokio, tarpdisciplininio meno, tautodailės, teatro, mėgėjų meno ir kitiems kūrybiniams Projektams, prisidedantiems prie kultūros ir meno plėtros, sklaidos, prieinamumo, atvirumo bei atsinaujinimo Švenčionių rajone.
Užpildyta paraiška, jos priedai ir lydraštis pristatomi Savivaldybės administracijai, siunčiant elektronine forma, registruotu laišku arba įteikiami pašto kurjerio adresu: Švenčionių rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys.
Siunčiant paraišką registruotu laišku ar įteikiant pašto kurjeriui, pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena. Organizacijos, kurios paraiškas teikia elektronine forma, privalo jas parengti ir patvirtinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymu.
Paraiškos priimamos iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. įskaitytinai.
Informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais darbo dienomis gali suteikti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Jakubėnienė, tel. +370 625 93 390 arba el. paštu ramune.jakubeniene@svencionys.lt.

KONKURSO DOKUMENTAI
Tvarkos aprašas
Paraiškos forma
Patikslinta sąmata
Projekto įvykdymo ataskaita

Informaciją parengė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Jakubėnienė

Nuotraukų šaltinis: www.canva.com

Comments are closed.

Close Search Window