Aktualijos (socialinė parama), Naujienos|

Šeimos, auginančios mokyklinio amžiaus vaikus, jau gali teikti prašymus gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti dar iki prasidedant naujiems mokslo metams.

Socialinės paramos mokiniams skyrimo sąlygos

Socialinė parama mokiniams skiriama mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar bendrojo ugdymo programas.

Mokiniai turi teisę į 92 eurų dydžio paramą mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamą maitinimą jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 220,50 euro.

Išimties atvejais nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti gali būti skiriama ir esant didesnėms pajamoms, tai yra tuomet, kai pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 294 eurų. Tokiems atvejams priskiriami, pavyzdžiui, liga, nelaimingas atsitikimas, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo turi negalią.

Vertinant šeimos pajamas, neįskaitomi vaiko pinigai, dalis su darbo santykiais susijusių pajamų ir dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos (priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir šeimos sudėties – nuo 20 iki 40 proc.).

Prašymas ir dokumentai

Nepriklausomai nuo šeimos pajamų ir be atskiro prašymo pateikimo nemokami pietūs mokykloje skiriami visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams.

Kartu su prašymu – paraiška taip pat reikia pateikti pažymas apie šeimos narių pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jei kreipimosi mėnesį, palyginti su trimis praėjusiais mėnesiais, pasikeitė šeimos pajamų šaltinis ar šeiminė padėtis.

Jeigu šeima gauna piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, pavyzdžiui, socialinę pašalpą ar būsto šildymo, geriamojo ar karšto vandens išlaidų kompensacijas, tuomet kreipiantis dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti užtenka pateikti laisvos formos prašymą, o pažymų apie šeimos gaunamas pajamas pateikti nereikia.

Kur kreiptis?

Primename, kad prašymus galite pateikti atvykus į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar į seniūniją pagal gyvenamąją vietą. Taip pat prašymus galite pateikti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą spis.lt.

Kontaktinius duomenis  pasiteiravimui rasite savivaldybės interneto svetainėje adresu    http://svencionys.lt/veiklos-sritys/socialine-apsauga/socialines-paramos-skyrius/

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija

Comments are closed.

Close Search Window