Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą|

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas): Švenčionys, Vilniaus g. 34 (kadastro Nr. 8680/0008:114)

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: prekybos paskirties pastatas (7.3)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Kraštotvarka ir teritorijų planavimas“, projekto vadovas Dainius Kitovas, el.p. d.kitovas@gmail.com, tel. +370 688 03845

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB „Antario prekyba“, Vilniaus g. 16, Švenčionys, el. p. valdsker@hotmail.com, tel. +370 687 90019.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: statytojo patalpose Vilniaus g. 16, Švenčionys, tel. +370 687 90019, darbo dienomis nuo 11 iki 17 val., iš anksto susitarus telefonu.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: raštu UAB „Antario prekyba“, Vilniaus g. 16, Švenčionys; el. paštu d.kitovas@gmail.com iki viešo susirinkimo pabaigos.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda: Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-07-20, 17.00 val.

Transliacijos nuoroda:

https://us06web.zoom.us/j/85903991395?pwd=d1ByRkZZSWJESzRwRU1URXBMRThFQT09

Meeting ID: 859 0399 1395

Passcode: aY4JQY

Comments are closed.

Close Search Window