Apsaugos zonų planai|

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu yra parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui teikiamas tvirtinti Švenčionėlių miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas (toliau Planas).

Plano iniciatorius – UAB Gren Švenčionys, Vilniaus g. 16A, LT-18123 Švenčionys, tel. +370 387 51593, el. paštas info.svencionys@gren.com, interneto svetainė http://www.gren.com/lt. Atsakingas asmuo – Valdemaras Grigianecas, el. paštas valdemaras.grigianecas@gren.com, tel. +370 620 31226

Plano rengėjas – UAB „Aplinkos inžinerija“, Architektų g. 15-45, LT-04112 Vilnius, tel. +370 5 2306869, el. paštas info@apin.lt. Atsakingas asmuo Orlandas Pupalaigis, el. paštas opupalaigis@apin.lt

Plano objektas – Švenčionėlių mieste esantys šilumos perdavimo tinklai

Plano tikslas – įgyvendinti Įstatymo reikalavimus, numatančius, kad jeigu iki jo įsigaliojimo dienos ūkinei ir (ar) kitokiai veiklai, dėl kurios turėjo būti nustatytos Įstatyme nurodytos teritorijos, statybą leidžiantys dokumentai išduoti, projektai, kuriems įstatymų nustatytais atvejais tokie dokumentai neišduodami, suderinti ir ši veikla vykdoma, bet Įstatyme nurodytos teritorijos nenustatytos ir neįrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, jas nustato Vyriausybė ar Vyriausybės įgaliota institucija Vyriausybės ar Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka tvirtinamuose planuose, žemėlapiuose ir (ar) schemose.

Susipažinti su teikiamo tvirtinti Plano sprendiniais ir aiškinamuoju raštu galima čia:

Comments are closed.

Close Search Window