Naujienos|

Abituriente, dar neapsisprendei, kokį kelią rinksiesi baigęs gimnaziją? Rinkis mokslus Pasieniečių mokykloje ir tapk pasieniečiu!

PASIENIEČIO PROFESIJA: KODĖL VERTA JĄ RINKTIS?

 • Baigus Pasieniečių mokyklą – garantuota darbo vieta.
 • Startinis pareigūno atlyginimas – 946 Eur/mėn. (po mokesčių).
 • Kompensuojamos kelionės į darbą išlaidos – iki 181 Eur/mėn.
 • Neturintiems nuosavo būsto, jį nuomojantiems mokami 228–616 Eur/mėn. dydžio butpinigiai.
 • Mokslas Pasieniečių mokykloje – nemokamas. 
 • Kursantai apgyvendinami dviviečiuose bendrabučio kambariuose, aprūpinami uniforma, jiems mokama 139–205 Eur dydžio stipendija (priklausomai nuo mokymosi rezultatų).

Aktuali informacija turintiems vidurinį išsilavinimą ir norintiems įgyti pasieniečio profesiją (trukmė – 10 mėn.).

Asmenys, norintys mokytis Pasieniečių mokykloje:

 • turi kreiptis el. paštu stok@vsat.vrm.lt ir pateikti dokumentus iki 2022 m. liepos 17 d.;
 • pretendentų atitikties fizinio pasirengimo reikalavimams patikrinimas – 2022 m. rugpjūčio 22–23 d.;
 • pretendentų bendrųjų žinių testas  – 2022 m. rugpjūčio 24 d.;
 • pretendentų konkursinio balo nustatymas – 2022 m. rugpjūčio 25 d.;
 • įstojusiųjų pretendentų sąrašų paskelbimas mokyklos interneto tinklalapyje https://pasienietis.lrv.lt – 2022 m. rugpjūčio 26 d.;
 • tarnybinės uniformos išdavimas, užsienio kalbų lygio nustatymas ir kita organizacinė veikla praėjusiems atranką asmenimis – 2022 m. rugpjūčio 29–31 d.;
 • mokslo metų pradžia mokykloje – 2022 m. rugsėjo 1 d.

Pretendentai, pageidaujantys gauti siuntimą dalyvauti atrankoje į Pasieniečių mokyklą, dokumentus pateikia el. paštu stok@vsat.vrm.lt:

1. Prašymą dėl siuntimo į mokyklą išdavimo ir sutikimą (pasirašytą ranka ar kvalifikuotu elektroniniu parašu, skenuotą ar fotografuotą) būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose) (1 priedas). (Baigiant mokyklą, atsižvelgus į mokymosi rezultatus ir laisvas pareigybes, bus sudaryta galimybė pasirinkti tarnybos vietą (informaciją apie padalinius rasite čia – http://bit.ly/3pyqaun).

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (skenuotą ar fotografuotą).

3. Brandos atestatą ir jo priedus (skenuotus ar fotografuotus). SVARBU – pretendentai, kurie brandos atestatus gaus tik liepos mėn., gali juos pateikti iki patikrinimo pabaigos.

4. Užpildytą anketą „MS Word“ formatu (gyvenimo aprašymą) (2 priedas).

5. Vairuotojo pažymėjimą (jei turi), leidžiantį vairuoti B kategorijos transporto priemones su mechanine pavarų dėže (skenuotą ar fotografuotą).

6. Jei pretendentas atliko nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigė bazinius karinius mokymus, tai patvirtinančius dokumentus (skenuotus ar fotografuotus).

7. Jei pretendentas yra našlaitis arba pareigūno, žuvusio atliekant tarnybines pareigas, vaikas, tai patvirtinančius dokumentus (skenuotus ar fotografuotus).

8. Jei pretendentas yra (buvo) Jaunojo pasieniečio būrelio ar Lietuvos šaulių sąjungos narys, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kadetas, tai patvirtinančius dokumentus ir su šia naryste susijusių Jaunojo pasieniečio būrelio, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus ar Lietuvos šaulių sąjungos rekomendaciją (skenuotus ar fotografuotus).

9. Jei pretendentas turi aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą, tai patvirtinančius dokumentus (skenuotus ar fotografuotus).

Reikalingų dokumentų originalus į Pasieniečių mokyklą pretendentai pristato tik laimėję atranką.

Pretenduojantys mokytis Pasieniečių mokykloje asmenys, prieš gaudami siuntimą, privalo pasitikrinti sveikatos būklę ir psichologinį tinkamumą vidaus tarnybai Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje.

Kaip vykdoma atranka į Pasieniečių mokyklą, sužinosite susipažinę su:

       1. Pretendentų atrankos į Pasieniečių mokyklą taisyklėmis.

       2. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimais ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašu.

Kilus klausimams dėl prašymo ir kitų dokumentų pateikimo, galite kreiptis tel.: (8 5) 271 7346, +370 609 52261 bei el. paštu stok@vsat.vrm.lt Dėl fizinio ir gebėjimų patikrinimo, konkursinio balo skaičiavimo, mokymosi Pasieniečių mokykloje galite kreiptis – tel.: (8 5) 219 8235 arba el. paštu: anna.volcok@vsat.vrm.lt.

Comments are closed.

Close Search Window