Naujienos|

2022 m. gegužės 30 d., 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:

<…>

13. Inturkės žydų žudynių vietos ir kapo I (12660), Parašės k., Labanoro sen., Švenčionių rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes ir apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-11-08 raštas Nr. (6.1.)2-642.


14. Inturkės žydų žudynių vietos ir kapo II (12661), Joniškės k., Labanoro sen., Švenčionių rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes ir apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-11-08 raštas Nr. (6.1.)2-642.


15. Inturkės žydų žudynių vietos ir kapo III (12659), Joniškės k., Labanoro sen., Švenčionių rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes ir apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-11-08 raštas Nr. (6.1.)2-642.

<…>

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija

 

Comments are closed.

Close Search Window