Naujienos|

Projektas, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas, finansuojamas Sporto rėmimo fondo ir savivaldybės biudžeto lėšomis

Vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir senjorų fizinis išsivystymas, emocinės savybės, sveikatos stiprinimas ženkliai priklauso nuo fizinio aktyvumo ir judėjimo. Tačiau fizinio aktyvumo stoka, kaip ypač aktuali problema, išryškėjo globaliai mažėjant visų amžiaus grupių gyventojų fiziniam aktyvumui. Tą iš dalies lemia prasta fizinė aplinka ir infrastruktūra. Norėdama bent iš dalies išspręsti šią problemą, Švenčionių rajono savivaldybės administracija nutarė teikti paraišką Sporto rėmimo fondui.

Paraiška buvo įvertinta teigiamai ir 2020 m. rugpjūčio mėnesį buvo pasirašyta Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo Sporto projekto įgyvendinimo sutartis Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0013. Pagal sutartį projekto vertė 24 773,20 Eur (Fondo lėšos – 22 295,88 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 2 477,32 Eur).

Projekto tikslas – įrengti Švenčionių rajono bendruomenei tinkamai pritaikytą sporto erdvę, užtikrinti saugias sportinių erdvių sąlygas ir platesnes galimybes bendruomenės fiziniam lavinimui, maksimaliam užimtumui, skatinti bendruomenės fizinį aktyvumą, sudaryti galimybes bendruomenės nariams labiau pažinti vieniems kitus vykdant bendras veiklas, sportinius renginius, tokiu būdu skatinant vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir sporto klubų fizinį aktyvumą, aktyvų laisvalaikio praleidimą ir sporto plėtrą.

Projekto uždaviniai:

1. Įrengti lauko treniruoklių, gimnastikos įrenginių sporto aikštelę bei įsigyti kitą sportinį inventorių.

2. Fizinio aktyvumo veiklų organizavimas vaikams, jaunimui, suaugusiems, senjorams ir visai rajono bendruomenei.

3. Skatinti, viešinti ir populiarinti bendruomenės fizinio aktyvumo formas.

Planuojami pasiekti rezultatai:

  • Įrengti sportinę erdvę įsigyjant lauko treniruoklių komplektą (1 komplektas, 11 vnt.), gimnastikos įrenginių komplektą (1 komplektas, 4 vnt.) ir futbolo vartų komplektą (1 komplektas, 2 vartai, 2 tinklai).
  • Projekto vykdymo metu planuojama įvykdyti 4 fizinio aktyvumo užsiėmimus.
  • Projekto vykdymo metu planuojama įvykdyti 9 susitikimus / mokymus po atviru dangumi senjorams, vaikams ir gyvenamosios vietos bendruomenei.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu – Švenčionių rajono sporto centru.

Atnaujintos sportinės erdvės dėka vykdant projekto veiklas siekiama skatinti socialinį vaikų, jaunimo, suaugusiųjų, senjorų užimtumą ir tarpusavio bendravimą. Visi įrenginiai yra įrengti Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos, adresas: Adutiškio g. 18, Švenčionys, teritorijoje.

Įgyvendinant projekte numatytas veiklas jau yra įsigyti futbolo vartai, lauko treniruokliai ir gimnastikos įrenginių komplektas. Kad gimnastikos įrenginių aikštelė būtų komfortiška, saugi naudojimui bei estetiškai graži, savivaldybė savo lėšomis nusprendė įrengti ir aikštelei pritaikytą pagrindą.

Nuotraukos Švenčionių rajono savivaldybės administracijos

Įrengus sportinę erdvę, pradėtos įgyvendinti fizinio aktyvumo veiklos.

2021 M. RUGSĖJO–SPALIO MĖNESIAIS ĮVYKO DVI FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOS:

FUTBOLO VARŽYBOS TARP FUTBOLO KLUBŲ (72 dalyviai)

Nuotraukos Švenčionių rajono Sporto centro

Įgyvendinant trečiąjį projekto uždavinį – skatinti, viešinti ir populiarinti bendruomenės fizinio aktyvumo formas – yra įsigytos trenerio paslaugos. Vyks paskaitos / mokymai lauke, kaip taisyklingai mankštintis lauko treniruoklių, gimnastikos įrenginių aikštelėse, kokio intensyvumo bei dažnumo treniruotes pasirinkti, kaip atlikti treniruotes taisyklingai, nepakenkiant savo sveikatai ir pan. Šios veiklos tikslinės grupės yra vaikai, bendruomenė ir Trečiojo amžiaus universiteto nariai. Visa informacija apie planuojamus paskaitas / mokymus (laiką, vietą ir kt.) bus skelbiama laikraštyje ir socialiniuose tinkluose.
Įgyvendinant projektą siekiama sudaryti palankias sąlygas ir galimybes aktyviai naudotis sportiniu inventoriumi mokiniams, jaunimui ir suaugusiems, pagyvenusio amžiaus asmenims bei visai bendruomenei. Projekto dalyviai turės galimybę savo laisvą laiką skirti sveikatos naudai bei gyvam bendravimui. Sportinės erdvės atnaujinimas mokyklos teritorijoje prisidės skatinant visų amžiaus grupių vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir visos bendruomenės fizinį aktyvumą, išspręs tiek pačios mokyklos, tiek ir viso rajono vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų užimtumo problemas.

Informaciją parengė rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Vita Vaitekėnienė

Comments are closed.

Close Search Window