Aktualijos (socialinė parama), Naujienos|

2022-05-17 savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertai, kurie susitiko su savivaldybės administracijos, Užimtumo tarnybos ir kitų savivaldybėje veikiančių įstaigų bei organizacijų, dirbančių senėjimo srityje atstovais. Vizito tikslas –  aptarti EBPO parengtą ataskaitą dėl su senėjimu susijusios politikos formavimo ir įgyvendinimo Lietuvoje. Svečius sutiko ir įžanginį žodį tarė savivaldybės mero pavaduotoja Violeta Čepukova.

Dar praeitų metų vasarą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugo ir darbo ministerijos kvietimu, savivaldybė prisijungė prie Europos Techninės paramos projekto  „Sukurti palankių galimybių vyresnio amžiaus žmonėms integruotis į socialinį, politinį, kultūrinį gyvenimą ir dalyvauti darbinėje veikloje modelį“, įgyvendinimo keliose Lietuvos savivaldybėse. 2021 m. rugsėjo mėnesį įvyko pirmieji savivaldybės administracijos, įstaigų ir organizacijų atstovų susitikimai su EBPO ekspertais, kurie domėjosi savivaldybėje gyvenančių vyresnio amžiaus žmonių padėtimi socialinėje, ekonominėje, kultūrinėje, politinėje ir kitose srityse.

Vizito metu, EBPO ekspertai daug dėmesio skyrė vyresnio amžiaus asmenų situacijos ir problemų, užimtumo, profesinio mokymo, švietimo, kultūrinėje, socialinių paslaugų, visuomenės sveikatos priežiūros, dalyvavimo nevyriausybinių organizacijų ir visuomeninėje veikloje, aptarimui.

Susitikimo metu aptartos aktualijos ypač reikšmingos ir primena mums visiems, kad vykstant visuomenės struktūros pokyčiams, su senėjimu susijusios politikos formavimas tiek šalies, tiek ir savivaldybių lygmeniu turi būti viena iš prioritetinių sričių. Tikimės, kad dalyvavimas šiame projekte ir EBPO ekspertų išvados bei rekomendacijos bus dar vienas ir didelis žingsnis pirmyn, sprendžiant vyresnio amžiaus žmonių galimybių dalyvauti darbinėje veikloje, socialiniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime, problemas.

Comments are closed.

Close Search Window