Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria „Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (unikal. Nr. 8694-1002-6017) ir pagalbinio ūkio paskirties pastato (unikal. Nr. 8694-1002-6028), Švenčionių r. sav., Strūnaičio sen., Vidutinės k., Strūnaičio g. 25, rekonstravimo į gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatą, projekto projektiniams pasiūlymams.

Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registracijos PSP-100-220426-01949. Pasiūlymams pritarta 2022-05-03

Comments are closed.

Close Search Window