Naujienos|

2022 m. gegužės 3 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

<…>

6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Namo (u. k. 10566), esančio Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Vilniaus g. 2, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. 

Papildoma informacija:
Statusas – valstybės saugomas.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Namo (u. k. 10566), esančio Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Vilniaus g. 2, duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant vertingąsias savybes ir apibrėžtas teritorijos ribas.

 

<…>

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija

 

Comments are closed.

Close Search Window