Naujienos|

Tinkami pareiškėjai yra MVĮ (privatūs juridiniai asmenys), įsteigti Lietuvos Respublikoje.

Informuojame apie balandžio 6 d. paskelbtą kvietimą teikti paraiškas žaliosios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje pagal 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“.

Remiamos veiklos – naujų produktų / technologijų diegimas (gamybos linijų perėjimas prie beatliekinės gamybos, pakartotinis atliekų panaudojimas ir kiti žiedinės ekonomikos principai).

Didžiausia galima skirti projektui finansavimo lėšų suma yra 600 000 Eur (šeši šimtai tūkstančių eurų).

Paraiškų pateikimo galutinis terminas: 2022 m. birželio 8 d. 12:00

Daugiau informacijos: https://www.norwaygrants.lt/programos/kvietimai/program/0/id/136/kvietimas_teikti_paraiskas_2014_2021_m._norvegijos_finansinio_mechanizmo_programos_verslo_pletra_inovacijos_ir_mvi_zalios_pramones_inovaciju_iskaitant_bioekonomika_srityje_

Comments are closed.

Close Search Window