Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracija skelbia Kūno kultūros ir sporto programų projektų finansavimo atrankos konkursą.
Kūno kultūros ir sporto programų projektų (toliau – Projektų) finansavimo atrankos konkursas skelbiamas vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto programų finansavimo ir finansinės paramos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-211 „Dėl Kūno kultūros ir sporto programų finansavimo ir finansinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Paraiškas dėl Projektų finansavimo gali teikti savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, veikiančios savivaldybės teritorijoje ir pagal savo įstatus užsiimančios kūno kultūros ir (ar) sporto veikla.
Iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšų finansuojamos šios veiklos:

  1. Vaikų, jaunimo, sporto veteranų kūno kultūros ir sporto veiklos savivaldybėje: čempionatai, žaidynės, treniruotės, sveikatingumo ir kiti masiniai sporto renginiai.
  2. Savivaldybės sportininkų parengimas ir dalyvavimas Europos ir pasaulio čempionatuose, pirmenybėse, taurės varžybose, kituose tarptautiniuose ir kompleksiniuose sporto renginiuose bei tarptautiniuose seminaruose, mokymuose, kursuose, kurie skirti kūno kultūros ir sporto srityje dirbantiems specialistams.
  3. Neįgalių žmonių integracija per sportą.
  4. Perspektyvių savivaldybės sportininkų skatinimas siekti aukštų sporto rezultatų, jiems skiriant savivaldybės finansinę paramą.

Kūno kultūros ir sporto programų finansavimo ir finansinės paramos teikimo tvarkos aprašas.

 Projektų pateikimo paraiška.

Projekto paraiška turi būti pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti, arba pasirašyta elektroniniu parašu.

Pareiškėjas pateikia 1 paraiškos su priedais egzempliorių užantspauduotame voke (paraiška ir prie jos pridedami dokumentai turi būti susegti, puslapiai sunumeruoti) arba, jei paraiška pasirašyta elektroniniu parašu, el. paštu savivaldybe@svencionys.lt.
Vokai gali būti siunčiami registruotu paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi į Švenčionių rajono savivaldybę (Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys). Ant voko arba, jei paraiška teikiama pasirašyta elektroniniu parašu ir teikiama el. paštu savivaldybe@svencionys.lt, laiško temoje turi būti užrašyta „Kūno kultūros ir sporto programų projektų finansavimo atrankos konkursui”. Kitu nei nurodytu adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.

Paraiškos turi būti pateiktos iki 2022 m. balandžio 13 d. 16.30 val. arba registruotu laišku su pašto žyma, patvirtinančia, kad paraiška išsiųsta iki balandžio 13 d. (imtinai).
Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis nuo 10 iki 12 val. konsultuoja Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė, tel. 8 616 25 841, el. p. inga.varniene@svencionys.lt.

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė

Comments are closed.

Close Search Window