Naujienos, UKRAINA / УКРАЇНА|

Prasideda Ukrainos karo pabėgėlių priėmimas. Ukrainos karo pabėgėlių vaikų ugdymas Švenčionių rajone bus organizuojamas trijose rajono savivaldybės gimnazijose valstybine kalba:
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje (tel. +370 387 51 112, adresas: Adutiškio g. 18, Švenčionys),
Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijoje (tel. +370 387 31 312, adresas: Mokyklos g. 24, Švenčionėliai, Švenčionių r.),
Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijoje (tel. +370 387 54 478, adresas: Upės g. 19, Pabradė, Švenčionių r.).

Atskirais atvejais, tėvams pageidaujant, gali būti organizuojamas Ukrainos karo pabėgėlių vaikų ugdymas ir tautinių mažumų mokykloje (lenkų, rusų dėstoma kalba):
Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazijoje (tel. +370 387 53 889, adresas: Vilniaus g. 43, Pabradės, Švenčionių r.).
Taip pat Ukrainos karo pabėgėlių vaikų ugdymas organizuojamas rajono savivaldybės lopšeliuose-darželiuose:
Švenčionių lopšelyje-darželyje „Gandriukas“ (tel. + 370 387 52 130, adresas: Sodų g. 30, Švenčionys),
Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelis-darželis „Vyturėlis“ (tel. +370 387 33 331, adresu: Ateities g. 50, Švenčionėliai, Švenčionių r.).
Informaciją dėl ugdymo rajono savivaldybės ugdymo įstaigose teikia rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyrius, tel. +370 616 20 657, Gražina Svarauskienė.

Informaciją parengė Gražina Svarauskienė, rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Lithuania has been accepting refugees fleeing the war in Ukraine. The education for children of Ukrainian refugees in Švenčionys district will be organized in three gymnasiums of the district municipality in the state language:
Švenčionys Zigmas Žemaitis Gymnasium (phone number +370 387 51 112, address: Adutiškio St. 18, Švenčionys),
Švencionys d. Švenčionėliai Karalius Mindaugas Gymnasium (phone number +370 387 31 312, address: Mokyklos St. 24, Švenčionėliai, Švenčionys District),
Švencionys d. Pabradės Ryto Gymnasium (phone number +370 387 54 478, address: Upės St. 19, Pabradė, Švenčionys District).
In individual cases, at the request of parents, the education of children of Ukrainian refugees can also be taught in Polish or Russian in the national minorities’ school:
Švencionys d. Pabradės Žeimenos Gymnasium (phone number +370 387 53 889, address: Vilniaus St. 43, Pabradė, Švenčionių District).
The education of children of Ukrainian refugees is also organized in the kindergartens of the district municipality:
In Švenčionys kindergarten “Gandriukas” (phone number + 370 387 52 130, address: Sodų str. 30, Švenčionys),
Švencionys d. Švenčionėliai kindergarten “Vyturėlis” (phone number +370 387 33 331, address: Ateities St. 50, Švenčionėliai, Švenčionys district).
Information on education in the educational institutions of the district municipality is provided by the Department of Culture, Education, Youth and Sports of the district municipality administration, phone number +370 616 20 657, Gražina Svarauskienė.

This information has been prepared by Gražina Svarauskienė, Chief Specialist of the Culture, Education, Youth and Sports Department of the District Municipality Administration.

Розпочинається прийом біженців війни з України. Навчання дітей біженців війни з України у Швенчьонському районі буде організовано державною мовою у трьох районних міських гімназіях:
у Švenčionių Zigmo Žemaičio гімназії (тел. +370 387 51 112, адреса: вул. Adutiškio, 18, Švenčionys),
у Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo гімназії (tel. +370 387 31 312, адреса: вул. Mokyklos, 24, Švenčionėliai, Švenčionių r.),
у Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ гімназії (tel. +370 387 54 478, адреса: вул. Upės, 19, Pabradė, Švenčionių r.).
В окремих випадках, за бажанням батьків, навчання дітей біженців війни з України може бути організовано в школі національних меншин (викладання польською, російською мовами):
у Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ гімназії (tel. +370 387 53 889, адреса: вул. Vilniaus, 43, Pabradė, Švenčionių r.).
Навчання дітей біженців війни з України організовано також у дитячих садках району:
у Швенчьонському дитячому садку „Gandriukas“ (tel. + 370 387 52 130, адреса: вул. Sodų, 30, Švenčionys),
у Швенчьонеляйському дитячому садку „Vyturėlis“ (tel. +370 387 33 331, адреса: вул. Ateities, 50, Švenčionėliai, Švenčionių r.).
Інформацію про навчання в закладах освіти району надає відділ культури, освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, тел. +370 616 20 657, Gražina Svarauskienė

Інформацію підготувала Gražina Svarauskienė, головний спеціаліст відділу культури, освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

Comments are closed.

Close Search Window