Naujienos|

Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, Švenčionių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Dienos centras suaugusiems asmenims su negalia Pabradės mieste“ (Projekto Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-01-0004).

Projekto tikslas – gerinti socialinių paslaugų prieinamumą Švenčionių rajono savivaldybės bendruomenėje, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms (neįgaliems asmenims (išskyrus turinčius proto ar (ir) psichikos negalią) ir jų šeimoms.

Projekto uždavinys – užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą Pabradės miesto suaugusiesiems asmenims su negalia.

Projekto veikla – įkurti dienos centrą suaugusiems asmenims su negalia Pabradės mieste.
Įgyvendinant projekto veiklą jau yra nugriautas žemės sklype (Pašto g. 8, Pabradė, Švenčionių r.) esantis avarinės būklės nenaudojamas buvusios mokyklos pastatas ir jo vietoje statomas naujas pastatas, kuriame bus įrengtas (įkurtas) Pabradės miesto dienos centras suaugusiems asmenims su negalia.
Centre bus įrengtos visos būtinos patalpos pagal dienos centro tiekiamų paslaugų specifiką ir planuojamą paslaugų gavėjų skaičių:
• Socialinių darbuotojų darbo kabinetai
• Slaugytojo patalpa
• Masažui skirta patalpa
• Patalpa individualios priežiūros personalui
• Patalpa sportui ir kineziterapijai
• „Gyvenamosios“ patalpos (dienos socialinės globos paslaugoms teikti)
• Užimtumo patalpos
• Bendravimui ir poilsiui skirta erdvė vestibiulyje
• Virtuvės ir susijusios patalpos
• Kitos patalpos (sanitarinės, ūkinės, pagalbinės, bendrosios)
• Įsigyta socialinių paslaugų teikimui reikalinga įranga ir baldai

Projektą numatoma įgyvendinti iki 2022 m. birželio 30 d.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Įgyvendinus projektą, Pabradės mieste bus įkurtas modernus, suaugusiems asmenims su negalia skirtas dienos centras, kuriame lankytojai galės užsiimti įvairių amatų, menine, kultūrine ir sportine veikla, ugdyti kompiuterinio raštingumo įgūdžius, leisti laisvalaikį jaukiose, poilsiui ir bendravimui skirtose erdvėse, gauti kineziterapijos, masažo, drabužių skalbimo, socialinės priežiūros ir dienos (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos informacija

Comments are closed.

Close Search Window