Naujienos|

2022 m. vasario 21 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:

<…>

7. Valero ir Agnietės Vileitų antkapio komplekso (45895), Adutiškis (mstl.), Adutiškio sen., Švenčionių rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, jų pobūdį ir reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritoriją. Kultūros vertybė yra kapinėse, kurioms kadastrinių matavimų pagrindu yra suformuotas žemės sklypas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras – 2021-11-22 raštas Nr. (6.1.)2-677.

<…>.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val

Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro 

Comments are closed.

Close Search Window