Naujienos|

Jau nuo vasario 1 dienos daugiau žmonių, turinčių negalią, galės būti pritaikomas būstas pagal jų individualius poreikius. Būsto pritaikymą galės organizuoti savivaldybė, pats žmogus savarankiškai arba bus skiriama būsto pritaikymo išlaidų kompensacija, jei žmogus nusipirks jo poreikius atitinkantį būstą. Būsto pritaikymui 2022 m. iš valstybės biudžeto numatyta skirti 4 mln. Eur.

„Pats žmogus galės savarankiškai pritaikyti būstą arba nusipirkti jo poreikius atitinkantį būstą ir gauti būsto pritaikymo išlaidų kompensaciją. Tikimės, kad šie pakeitimai leis greičiau ir kokybiškiau pritaikyti būstą žmonės su negalia ir padės užtikrinti jiems savarankiškesnį gyvenimą”, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.Kam bus pritaikomas būstas?Būstas galės būti pritaikomas žmonėms su negalia, turintiems:• specialųjį nuolatinės slaugos poreikį ir turintiems judėjimo sutrikimų,• judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikį,• specialųjį nuolatinės slaugos poreikį ar priežiūros (pagalbos) poreikį dėl intelekto ar psichikos negalios.

Iš aukščiau nurodytų asmenų išskiriamos šios grupės asmenų, kuriems būstas pritaikomas pirmumo teise: vaikams su negalia iki 18 metų, slaugomi ir dializės procedūras gaunantys žmonės su negalia, neįgalieji, besimokantys pagal formaliojo švietimo programas, dirbantys neįgalieji.

Kaip dažnai galima kreiptis dėl būsto pritaikymo?Tas pats būstas žmogui gali būti pritaikomas kas 10 metų, išskyrus atvejus, kai pasikeičia asmens sveikatos būklė ar ugdymosi poreikiai, ar asmuo įgyja nuosavybes teise priklausantį būstą, jei prieš tai jam pritaikytas būstas buvo ne jo nuosavybė. Tokiais atvejais galima ir anksčiau kreiptis į nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybę dėl būsto pritaikymo.

Kokie keliami reikalavimai pritaikomam būstui?Būstas nuosavybės teise turi priklausyti neįgaliajam, jo atstovui ar kitam fiziniam asmeniui, ar savivaldybei. Jeigu būstas priklauso ne pačiam neįgaliajam, būtina gauti būsto savininko sutikimą pritaikyti būstą. Nekilnojamasis turtas turi būti registruotas Nekilnojamojo turto registre, neareštuotas, neapribotos būsto savininko daiktinės teisės į būstą (išskyrus hipoteką), tai turi būti nuolatinė ir faktinė dėl būsto pritaikymo besikreipiančio žmogaus gyvenamoji vieta. Išimtis – atvejai, kai žmogus su negalia ten negyvena, nes būstas nėra pritaikytas.
Kaip bus pritaikomas būstas?Būstas galės būti pritaikomas trimis būdais:• būsto pritaikymą organizuos savivaldybė atėjus būsto pritaikymo eilei,• asmuo savarankiškai organizuos dalį ar visus būsto pritaikymo darbus,• gauti būsto pritaikymo išlaidų kompensaciją, jeigu asmuo nusipirks visiškai pritaikytą ar iš dalies pritaikytą būstą.

Nuo šiol būsto pritaikymo poreikis bus vertinamas pagal individualius žmogaus poreikius. Taip pat savivaldybė kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie SADM galės priimti sprendimą atlikti papildomus darbus, kurie neįtraukti į galimų pritaikymo darbų sąrašą.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Comments are closed.

Close Search Window