Naujienos|

Vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr.A-811 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, skelbiame, kad nuo 2021 m. gruodžio 20 d. iki gruodžio 27 d. vykusio balsavimo metu už bendruomenės iniciatyvas gautos 498 balsavimo anketos. 
32 anketos neatitiko balsavimo anketos reikalavimų: 4-iose netiksliai nurodyti vardas arba pavardė, 1 – deklaruojama gyvenamoji vieta ne Švenčionių rajonas, 18 – neatitinka gimimo datos reikalavimų (balsuoti gali ne jaunesni nei 16 metų), 9 anketos yra pateiktos daugiau nei vieną kartą. Iš galiojančių 466 balsų, 288 balsai yra skirti „Švenčionių miesto parko atnaujinimas” projektui, 178 balsai – „Partizanų gatvės apželdinimas” projektui.

Ačiū visiems, balsavusiems ir palaikiusiems patikusias iniciatyvas.

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Jakubėnienė

Comments are closed.

Close Search Window