Naujienos|

Interreg Lietuva-Lenkija 2021-2027 m. programos Viešųjų konsultacijų procesas prasidėjo 2021 m. gruodžio 20 d. ir tęsis iki 2022 m. sausio 19 d. Kviečiame suinteresuotas šalis pareikšti savo nuomonę ir pasidalinti įžvalgoms apie Programos ateitį klausimynuose.
Programos dokumento projektą, klausimyną ir daugiau informacijos apie programą galite rasti: https://bit.ly/3ekUuVa ir https://www.esbendradarbiavimas.lt/
Siekiant aptarti Programos temines kryptis, prioritetus ir įgyvendinimo klausimus, 2022 m sausio 13 d. bus organizuojamos diskusijos nuotoliniu būdu (registracija skelbiama Programos tinklalapyje www.lietuva-polska.eu).

Bendrasis 2021-2027 m. Interreg VI A Lietuvos-Lenkijos programos tikslas – gerinti pasienio bendruomenių gerovę per tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir tvarų Lietuvos ir Lenkijos pasienio teritorijos kultūros ir gamtos paveldo naudojimą.
Programos teritorijos žemėlapis:

Bendras Programos biudžetas – 57,1 mln. eurų, iš jų Europos regioninio fondo (ERPF) – 45,7 mln. eurų.
Pasirinkti Programos prioritetai:
1. Aplinkos gerovės skatinimas;
2. Fizinės, emocinės ir kultūrinės gerovės skatinimas;
3. Vietos suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo stiprinimas.

Už Programos paruošimą ir derybas Lietuvoje yra atsakinga LR Vidaus reikalų ministerija, Lenkijoje – Lenkijos Respublikos plėtros fondų ir regioninės politikos ministerija.

Comments are closed.

Close Search Window