Naujienos|

INFORMACIJA APIE ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO ESAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ TERITORIJOS TARP ARCHITEKTŲ G., GAMYKLOS G. IR ARNIONIŲ G. PABRADĖS  M. DETALIOJO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATRANKOS DOKUMENTĄ IR PRIIMTĄ SPRENDIMĄ

Plano pavadinimas:
Žemės sklypų suformavimo esamų daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos tarp Architektų g., Gamyklos g. ir Arnionių g. Pabradės m. detalusis planas.

Plano organizatorius:
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 19, LT-18116, Švenčionys, tel. (8 387) 66372, faks. (8 387) 66365, el. paštas: savivaldybe@svencionys.lt

SPAV rengėjas:
UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, Kaunas, LT-51230, tel. (8 37) 759 028, el. paštas dujusfera@dujusfera.lt. Projekto vadovas Romualdas Velykis, tel. (8 37) 759 028.

Planuojamos teritorijos adresas:
Teritorija esanti tarp Architektų, Gamyklos ir Arnionių gatvių, Pabradės mieste, Švenčionių r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

Detalizuoti Pabradės miesto bendrąjame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;
Nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus;
Suplanuoti planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą ir suformuoti žemės sklypus susisiekimo komunikacijų įrengimui, miesto infrastruktūros plėtrai;
Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
Numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai, suplanuoti viešąsias erdves aktyviam ir pasyviam poilsiui skirtingo amžiaus žmonių grupėms, suplanuoti galimybę smulkiąjai miesto sodininkystei;
Numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui;
Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą;
Suformuoti žemės sklypus esamų statinių eksploatavimui;
Priimta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos išvada:
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorė 2021 m. gruodžio 2 d. priėmė sprendimą (rašto Nr.(4.43E)1S-4203) nusprendė neatlikti Žemės sklypų suformavimo esamų daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos tarp Architektų g., Gamyklos g. ir Arnionių g. Pabradės m. detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV).

Susipažinti su SPAV atrankos dokumentais, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir motyvais, dėl kurių priimtas sprendimas neatlikti SPAV galima susipažinti planavimo organizatoriaus buveinėje, adresu Vilniaus g. 19, LT-18116, Švenčionys, Švenčionių rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.svencionys.lt), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-86-20-465).

Comments are closed.

Close Search Window