Vykdomi projektai|

PROJEKTAS BENDRAI FINANSUOJAMAS SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS, KURĮ ADMINISTRUOJA ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDAS

Finansavimo šaltiniai
• Fondo lėšos
• Savivaldybės biudžeto lėšos
Projekto Nr. SRF-FAV-2020-1-0160
Atsakinga institucija Švietimo mainų paramos fondas
Projekto partneriai Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras http://www.svencioniuvsb.lt/
Projekto tikslas Švenčionių rajono gyventojų bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimas, gerinant jų sveikos gyvensenos įgūdžius
Projekto uždaviniai
• Pagerinti Švenčionių rajono gyventojų fizinį aktyvumą plaukimo užsiėmimų dėka.
• Sveikos gyvensenos raštingumo formavimas, įskiepijant pozityvius sveikos elgsenos pokyčius.
Projekto vertė  23 138,20 Eur

PROJEKTO SANTRAUKA
Projektu planuojama skatinti Švenčionių rajono gyventojų bendruomenės fizinį aktyvumą per plaukimą, gerinant jų sveikos gyvensenos raštingumo formavimą ir įskiepijant pozityvius sveikos elgsenos pokyčius.
Planuojami 13 plaukimo užsiėmimų 150-čiai rajono gyventojų (vaikams ir jaunimui iki 29 m. amžiaus, suaugusiems, iš jų – senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliesiems bei jų šeimų nariams) 2 kartus per savaitę. Projekto metu bus skaitomos sveikos gyvensenos paskaitos, teikiamos individualios visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto ir kineziterapeuto konsultacijos, vaikai įgys plaukimo įgūdžių, išmoks saugiai elgtis vandenyje ir prie jo.

Comments are closed.

Close Search Window