Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracija skelbia bendruomenės sveikatinimo priemonių  projektų, finansuojamų Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, paraiškų atrankos konkursą.
Projektų atranka vykdoma vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-221 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paraiškas gali teikti biudžetinės ir viešosios įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus. Pareiškėjų veikla turi būti susijusi su visuomenės sveikatos funkcijų vykdymu: visuomenės sveikatos stiprinimu, stebėsena, sveikatos išsaugojimu.

Prioritetinės projektų finansavimo sritys:
1. Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas (sveikatai palankios mitybos ir  fizinio aktyvumo skatinimas; higienos įgūdžių ugdymas ir burnos ertmės ligų profilaktika; akių ligų prevencija; jaunimo lytinis švietimas);
2. Užkrečiamų ligų prevencija ir kontrolė (kvėpavimo sistemos ligų profilaktika, žarnyno infekcinių ligų profilaktika; erkių platinamų ligų profilaktika; lytiškai plintančių infekcijų profilaktika; tuberkuliozės prevencija; kitų užkrečiamųjų ligų (tymų, parotito, raudonukės ir kt.) profilaktika; mokslu pagrįstos informacijos gyventojams teikimas ir sklaida vakcinacijos tema);
3. Neinfekcinių susirgimų prevencija;
4. Psichikos sveikatos stiprinimo, patyčių, smurto ir savižudybių prevencija;
5. Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija;
6. Sveikatai žalingos elgsenos prevencija (rūkymo (iš jų elektroninės cigaretės), alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija);
7. Gyvenamosios aplinkos atitikties sveikatinimo normoms prevencija (triukšmo prevencija, geriamojo vandens ir maudyklų vandens stebėsena).

Projektų paraiškos teikiamos Švenčionių rajono savivaldybės administracijai (Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys) iki 2021 m. balandžio 15 d. (įskaitytinai).
Projektų paraiškų rengimo klausimais darbo dienomis telefonu informaciją ir konsultacijas teikia Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Olesia Plotnikova, mob. tel. 8 (645) 86854, el. p. olesia.plotnikova@svencionys.lt.

– Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2021 metų specialioji programa
– Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas
– Sveikatos projekto paraiška
– Pažyma
– Sveikatos projekto finansavimo sutartis
– Sveikatos projekto įgyvendinimo dalykinė ataskaita
– Metinės finansinės ataskaitos forma

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija

Comments are closed.

Close Search Window