Pranešimas|

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus” nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Švenčionių raj. sav. Pabradės sen. vietinės reikšmės kelio „4415 Meškerinė – geležinkelio stotis Pažeimenė” atkarpos nuo PK 3+50 iki PK 11+05 (iki tilto per Žeimenos upę) rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai.

 1. Statinių statybvietės adresas: Pažeimenės k., Pabradės sen., Švenčionių raj. sav. 


 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)
Vietinės reikšmės kelias – 8.1. Susisiekimo komunikacijos: keliai;

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus
AB „URBAN LINE” projekto koordinatorė Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė; el. paštas: ausrine.geciene@urbanline.lt; tel. 8 655 65381; 4. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius)UAB „URBAN LINE” Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. paštas: info@urbanline.lt; tel. 8 655 65381;

5. Statytojas: Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys; el. paštas: savivaldybe@svencionys.lt; tel. 8 387 66372;  6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima• Nuo 2021-03-05 d. iki 2021-03-24 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. telefonu 8 655 65381 arba el. paštu: ausrine.geciene@urbanline.lt;• Savivaldybės internetiniame puslapyje (www.svencionys.lt).  7. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymųIki 2021-03-24 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. telefonu 8 655 65381 arba el. paštu ausrine.geciene@urbanline.lt, bei viešojo susirinkimo metu.

8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas
Dėl paskelbto karantino viešasis svarstymas su visuomene vyks nuotoliniu būdu. Šiuo atveju viešasis susirinkimas vyks 2021-03-24 d. 17:00 val. Prie viešojo susirinkimo galėsite prisijungti aukščiau nurodytu laiku laikotarpyje paspaudę nuorodą.Atsidarius svetainės langui įrašomas dalyvio vardas ir elektroninis paštas. Įvedus duomenis spaudžiama “JOIN”. Atsidarius video konferencijos langui, lango kampe reikia įsitikinti, kad yra aktyvuoti garso ir vaizdo mygtukai, kad galima būtų pilnavertiškai kontaktuoti su konferencijos vedėjais. Kilus nesklandumams skambinti 8 655 65381, padėsime prisijungti.
Projektiniai pasiūlymai

Comments are closed.

Close Search Window