Rengiami projektai|

Švenčionių rajono savivaldybė informuoja, kad priimtas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-11 įsakymas Nr. A-77 „Dėl Švenčionėlių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo”. Pradedamas rengti Švenčionėlių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr.T-155, koregavimas.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija: Švenčionėlių miesto plėtros teritorija Gramackų kaime Švenčionėlių seniūnijoje

Planavimo organizatorius: Švenčionių rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, tel. (8 387) 66 372, faks. (8 387) 66 365, el. paštas: savivaldybe@svencionys.lt

Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

1) keisti Švenčionėlių miesto teritorijos bendrojo plano privalomuosius reikalavimus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane;

2) pakoreguoti Švenčionėlių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius Švenčionėlių seniūnijoje, Gramackų kaime suplanuotose pramonės ir sandėliavimo teritorijų funkcinėse zonose 10.1, 10.2, 15.1 ir 15.2; papildant koreguojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimus atsinaujinančių energetikos objektų (saulės elektrinių) statinių statybos nuostatomis;

3) papildyti Švenčionėlių miesto teritorijos bendrojo plano aiškinamojo rašto 9.3 skyriaus 9.3.1 poskyrį ,,Elektros energijos gamyba ir tiekimas‘‘ reikalavimais dėl atsinaujinančių energetikos objektų (saulės elektrinių) statinių statybos.

Bendra informacija apie projektą: Rengiant Bendrojo plano koregavimą tyrimai ir galimybių studijos, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) ir nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekami. Bendrojo plano koregavimo teritorijos vystymo koncepcija nebus rengiama. Nustatyta tvarka atliekamos supaprastintos teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūros. Planavimo proceso etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Su procedūriniais dokumentais ir rengiama Švenčionėlių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo dokumentacija susipažinti Švenčionių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.svencionys.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Bendrojo plano visuomenė gali teikti iki viešo svarstymo pabaigos raštu Švenčionių rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

 Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas.

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius

Comments are closed.

Close Search Window