Naujienos|

Tradiciškai vasario 16 d. apdovanojami asmenys, ženkliai prisidėję prie Švenčionių rajono savivaldybės kultūrinės, socialinės ir ekonominės plėtros. Nominacijos teikiamos kiekvienais metais Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga.

UŽ BENDRUOMENIŲ TELKIMĄ IR AKTYVINIMĄ, PILIEČIŲ INICIATYVŲ ĮGYVENDINIMĄ nominuota JOLANTA JURKUVĖNIENĖ

Jolanta Jurkuvėnienė Vidutinės kaimo bendruomenės VIKA pirmininke išrinkta 2019 m. balandžio mėnesį. Per tokį trumpą vadovavimo laiką bendruomenė suaktyvėjo, į ją įsitraukė daugiau narių, vaikų ir jaunimo, išsiplėtė veiklos laukas. Vadovės aktyvumo dėka bendruomenės nariai, Vidutinės ir aplinkinių kaimų gyventojai suvokė sutelktumo jėgą, kartų bendravimo svarbą, bendro buvimo ir veikimo džiaugsmą.
Pirmininkės dėka per dvejus metus organizuota daug renginių, laimėta konkursų, įgyvendinta projektų, kurių veiklos ne tik siejamos su kaimo kultūros paveldu ir tradicijomis, bet ir atitinka modernumo dvasią, vaikų ir jaunimo lūkesčius, skatina kartų bendravimą. Jolantos Jurkuvėnienės dėka bendruomeniškumas tampa neatsiejama Vidutinės kaimo gyvenimo dalimi.

UŽ SĖKMINGĄ KULTŪRINĘ, ŠVIETĖJIŠKĄ VEIKLĄ IR ETNOKULTŪRINIO PAVELDO SAUGOJIMĄ IR PUOSELĖJIMĄ nominuota REGINA MIKŠTAITĖ-ČIČIURKIENĖ

Regina Mikštaitė-Čičiurkienė, Nalšios muziejaus direktoriaus pavaduotoja etninės kultūros veiklai, rajono kultūrinėje veikloje aktyviai dalyvauja daugiau nei 20 metų. Baigusi Švenčionių Zigmo Žemaičio vidurinę mokyklą, savo profesiją susiejo su etnine kultūra. Studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete, ten 2014 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją. Publikavo monografiją „Piemenavimas Švenčionių krašte XX a.“, parašė tiriamųjų mokslinių ir etninę kultūrą populiarinančių straipsnių. Ji yra Aukštaitijos regiono etninės kultūros globos tarybos narė, Vilniaus apskrities regioninės kultūros tarybos pirmininkė.
Regina Mikštaitė-Čičiurkienė aktyviai puoselėja etninės kultūros paveldą, organizuoja renginius, konferencijas, veda seminarus, edukacines programas, etninės kultūros klausimais konsultuoja kultūros ir švietimo bendruomenes, amatininkus – tautinio paveldo produkto sertifikavimo klausimais.

UŽ SVEIKATOS APSAUGOS SISTEMOS TOBULINIMĄ IR SVEIKOS GYVENSENOS PROPAGAVIMĄ nominuota JOLANTA SAVICKIENĖ

Jolanta Savickienė 30 metų dirba, iš jų 10 metų vadovauja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento Švenčionių skyriui. Ypatingai svarbus tapo Skyriaus darbas ekstremalios situacijos ir karantino metu. Sveikatos entuziastų indėlis į grėsmių suvaldymą akivaizdžiai reikšmingas. Jolanta Savickienė džiaugiasi savo atsakingais kolegomis, iš kurių patirties ir pati mokosi. „Turėti puikią komandą – kruopščius, atsakingus, neskaičiuojančius darbo valandų darbuotojus – didelė vertybė. Vadovauti žmonėms, kurių vertybės sutampa – noras padėti, aukoti savo asmeninį, šeimos ar socialinį interesą vardan didelio tikslo, suvaldyti šį viruso mestą iššūkį, didžiulė garbė,“ – sako skyriaus vadovė Jolanta Savickienė. Už sudėtingą darbą suvaldant koronaviruso (COVID-19) plitimą ji yra gavusi sveikatos apsaugos ministro apdovanojimą „Už reikšmingą indėlį Lietuvos žmonių sveikatai“.

UŽ NEĮGALIŲJŲ, SOCIALIAI ATSKIRTŲ VISUOMENĖS GRUPIŲ IR NARIŲ INTEGRAVIMĄ Į VISUOMENĘ nominuotas PETRAS VELIČKA

Petras Velička 30 metų vadovauja Strūnos socialinės globos namams, kuriuose dirba 101 darbuotojas, rūpinasi 205 negalią turinčiais globos namų gyventojais. 2009 m. ir 2014 m. globos namai gavo padėkas už gražiausiai tvarkomus pastatus bei aplinką. Už atsidavimą savo profesijai bei puikų darbą Petras Velička yra daug kartų apdovanotas padėkos raštais. Už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje apdovanotas Vilniaus apskrities viršininko III laipsnio diplomu, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ženklu „Gerumo žvaigždė“.

Nuoroda į videofilmą apie nominacijų įteikimą https://youtu.be/cZ_hhMiDIFg 

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos informacija

Comments are closed.

Close Search Window