Naujienos|

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT) Pasieniečių mokykla kviečia įgyti pasieniečio profesiją. VSAT pareigūnais gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 18 iki 60 metų amžiaus, atitinkantys sveikatos, fizinio parengtumo, nepriekaištingos reputacijos ir lojalumo valstybei reikalavimus bei įgiję vidurinį išsilavinimą.
Kodėl verta tapti VSAT pareigūnu?
Prestižas – galimybė tarnauti savo šaliai, prisidėti prie jos saugumo.

Karjeros galimybės – VSAT kiekvienam sudarytos sąlygos siekti karjeros.

Mokymosi galimybės – mokymosi ir profesinio tobulinimosi galimybės Lietuvoje bei Europos Sąjungos valstybėse.

Darbo užmokestis – VSAT pareigūnų darbo užmokestį sudaro:
• pareiginė alga;
• priedas už laipsnį;
• priedas už tarnybą Lietuvos valstybei stažą;
• priemokos, mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą ir budėjimą.

Atostogos – pareigūnams nustatomos kasmetinės atostogos, atsižvelgiant į jų vidaus tarnybos stažą:
• 22 darbo dienos – ištarnavusiems iki 5 metų;
• 25 darbo dienos – ištarnavusiems nuo 5 iki 10 metų;
• 29 darbo dienos – ištarnavusiems nuo 10 iki 15 metų;
• 33 darbo dienos – ištarnavusiems nuo 15 iki 20 metų;
• 37 darbo dienos – ištarnavusiems 20 metų ir daugiau.

Socialinės garantijos:
• VSAT pareigūnai draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu. Valstybinė pensija skiriama ir mokama išėjusiems iš tarnybos ir ištarnavusiems 25 ir daugiau metų pareigūnams.
• Pareigūnų sveikata ir gyvybė visam jų tarnybos laikui valstybės biudžeto lėšomis privalomai draudžiama nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nuo nelaimingų atsitikimų, susijusių su tarnyba, nuo nelaimingų atsitikimų vykstant į tarnybą ar grįžtant iš jos. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos pareigūnams Vyriausybės nustatyta tvarka apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų.
• Specialiąsias tarnybines užduotis vykdantiems ar atliekantiems tarnybą lauko sąlygomis pareigūnams mokama

Vyriausybės nustatyto dydžio maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija.
• Aprūpinimas tarnybine uniforma – pareigūnai valstybės lėšomis aprūpinami pareigūnų tarnybine uniforma.
• Pareigūnui, kuris pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kompensuojamos važiavimo išlaidos, išskyrus išlaidas taksi.

Tarptautinės misijos – galimybė dalyvauti misijose Europos Sąjungos valstybėse, prisidėti prie tarptautinio saugumo užtikrinimo, pasisemti patirties bendrose operacijose su užsienio šalių partneriais.

Jei susidomėjote galimybe tapti pareigūnu ir tarnyba valstybės sienos apsaugoje, kviečiame stoti į Pasieniečių mokyklą.

Kaip gauti siuntimą dalyvauti atrankoje į Pasieniečių mokyklą mokytis pagal Pasieniečio modulinę profesinio mokymo programą (mokymosi trukmė – 1 metai), kokius dokumentus reikia pateikti ir visą su stojimu susijusią informaciją rasite VSAT Pasieniečių mokyklos internetiniame tinklalapyje pasienietis.lrv.lt, paspaudę nuorodą: https://pasienietis.lrv.lt/lt/naujienos/pasieniecio-profesija-tik-pasienieciu-mokykloje.

Comments are closed.

Close Search Window