Rengiami projektai|

Švenčionių rajono savivaldybė informuoja, kad planuojama rengti Švenčionėlių miesto teritorijos bendrojo plano,  patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr.T-155, koregavimą. 

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

 Planuojama teritorija:  Švenčionėlių miesto plėtros teritorija Gramackų kaime Švenčionėlių seniūnijoje

 Planavimo organizatorius: Švenčionių rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, tel. (8 387) 66 372, faks. (8 387) 66 365, el. paštas: savivaldybe@svencionys.lt

 Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

1) keisti Švenčionėlių miesto teritorijos bendrojo plano privalomuosius reikalavimus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane;

2) pakoreguoti Švenčionėlių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius Švenčionėlių seniūnijoje, Gramackų kaime suplanuotose pramonės ir sandėliavimo teritorijų funkcinėse zonose 10.1, 10.2, 15.1 ir 15.2; papildyti koreguojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimus atsinaujinančių energetikos objektų (saulės elektrinių) statinių statybos nuostatomis;

3) papildyti Švenčionėlių miesto teritorijos bendrojo plano aiškinamojo rašto 9.3 skyriaus 9.3.1 poskyrį ,,Elektros energijos gamyba ir tiekimas‘‘ reikalavimais dėl atsinaujinančių energetikos objektų (saulės elektrinių) statinių statybos.

 Supažindinimo tvarka: Su įsakymo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Švenčionių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.svencionys.lt. Su planavimo darbų programa bus galima susipažinti Švenčionių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.svencionys.lt. bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl įsakymo projekto visuomenė gali teikti nuo 2021-01-26 iki 2021-02-08 raštu Švenčionių rajono savivaldybės administracijai adresu Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys.

Comments are closed.

Close Search Window