Rengiami projektai|

PLANĄ Rengimo pagrindas: 2018 m. gruodžio 27 d. LRV nutarimas Nr.1398 „Dėl Projekto „Rail Baltica” geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“. LR susisiekimo ministro 2019 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 3-123 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena -Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazgesu sisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planoplanavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas – Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planoplanavimo darbų programos patvirtinimo“. 
Plano organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 2612363, el.p. sumin@sumin.lt, www.sumin.lt. Kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Brėskis, tel. (8 5) 2393872, el.p. valdas.breskis@sumin.lt, skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius, tel. (8 5) 2393965, el.p. vytautas.palevicius@sumin.lt. AB „LTGInfra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius (adresas korespondencijai: Mindaugo g.12, LT-03603 Vilnius), tel. (8 5) 2693353, el. p. LGinfrastruktura@litrail.lt. Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus projekto vadovė Kristina Račkauskaitė, tel. 8 616 38252, el. p. kristina.rackauskaite@litrail.lt. Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.
Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g.139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 2728334, faks. (8 5) 2031280, el.p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, tel. (8 620) 51398, el.p. z.grabauskas@atamis.ltPlanuojama teritorija: Kauno, Marijampolės, Alytaus, Panevėžio ir Vilniaus apskričių teritorijos. Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis: valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas. Projektas „Rai lBaltica“ Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu” yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.Planavimo tikslai: – nustatyti optimalias projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros teritorijas; – numatytisu sisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrair eikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
Plano darbų programa (susipažinti su planavimo darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. S-NC-00-19-12): Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai. Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2020m. III ketv., planavimo pabaiga – 2022m. III ketv. Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys. Visuomenės informavimo tvarka: bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija): rengiamas. Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) nepriklausomas profesinis vertinimas: atliekamas. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Planavimo organizatoria us sprendimu atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas be atrankos procedūros (rengiamas vertinimo apimties nustatymo dokumentas, vertinimo ataskaita).
Pasiūlymų teikimotvarka: pasiūlymai dė lteritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštuir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos, susirinkimo-konferencijos metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Comments are closed.

Close Search Window