Naujienos|

Įgyvendinant 2020–2023 metų Švenčionių rajono savivaldybės narkomanijos prevencijos įgyvendinimo programos (toliau – Programa) 2020 metų priemonių planą, patvirtintą Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-147, Švenčionių rajono savivaldybėje rugsėjo–gruodžio mėn. buvo vykdomos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemonės.

Programos tikslas – užkirsti kelią psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo plitimui, vykdant pirminę prevenciją. Programos uždaviniai: formuoti neigiamą visuomenės požiūrį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą; plėtoti Švenčionių rajono savivaldybės įstaigų ir organizacijų, dirbančių psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos srityje, tarpusavio bendradarbiavimą; tobulinti specialistų, dirbančių psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos srityje, kvalifikaciją.
2020 m. rugsėjo–lapkričio mėn. Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba organizavo paskaitas, seminarus tėvams, mokiniams, specialistams, mokytojams, dirbantiems psichoaktyvių medžiagų prevencijos srityje.
2020 m. spalio–gruodžio mėn. vyko nuotoliniai renginiai, skatinantys jaunimą pasirinkti sveiką gyvenimo būdą, mokantys prasmingai ir turiningai leisti laisvalaikį ir motyvuojantys siekti savo tikslų. Švenčionių rajono 30 jaunuolių dalyvavo mokymuose, protmūšyje, orientaciniame žaidime. Jaunuoliai atliko įvairias užduotis, diskutavo, teikė pasiūlymus, kaip atsisakyti žalingų įpročių ir kitus jaunuolius įtraukti į aktyvias veiklas, skirtas jauniems žmonėms. Renginių dalyviams buvo įteikti apdovanojimai-suvenyrai.
Diskusijų su jaunais žmonėmis metu buvo pristatytos interaktyvios interneto svetainės www.nerukysiu.lt ir www.askritiskas.lt.
www.nerukysiu.lt – interaktyvi interneto svetainė, skirta asmenims, norintiems atsisakyti šio žalingo įpročio, taip pat skirta motyvuoti asmenis nerūkyti. Svetainėje galima rasti interaktyvius testus, padedančius sužinoti rūkančiojo tipą bei priklausomybės laipsnį, rūkymo išlaidų skaičiuoklę, interaktyvų žmogaus kūną, parodantį žalą sveikatai, interaktyvų Lietuvos žemėlapį, kur kreiptis pagalbos metant rūkyti ir kt. Daugiau informacijos galima rasti http://nerukysiu.lt/.
www.askritiskas.lt arba K.A.S (kritiškas, atviras, stiprus) – tai interaktyvi interneto svetainė jaunimui nuo 14 m., sukurta 2018 m. Ja siekiama tinkamai informuoti jaunus asmenis, suteikiant žinių apie psichoaktyviąsias medžiagas, jų vartojimo poveikį ir rizikas. Daugiau informacijos apie iniciatyvą K. A. S. galite rasti http://askritiskas.lt/.
Švenčionių rajono savivaldybės narkomanijos prevencijos įgyvendinimo programos 2020 metų priemonių plano priemonių įgyvendinimas finansuojamas iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto.


Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Inga Varnienė

Comments are closed.

Close Search Window