Naujienos|

Nuo 2017 m. liepos 1 d., įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, darbo tarybos tapo privalomos darbovietėse, kuriose vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau darbuotojų. Darbo tarybos pagrindinė funkcija – atstovauti darbuotojus darbdaviui priimant sprendimus bei skatinti abiejų darbo santykių šalių tarpusavio informavimą ir konsultavimą. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos darbo tarybą sudarys 5 rinkimus laimėję darbuotojai.
Pirmosios Švenčionių rajono savivaldybės administracijos darbo tarybos, išrinktos 2017 m. gruodį, kadencija baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d., tad šiuo metu vyksta  antrosios darbo tarybos rinkimų procedūros. Į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos darbo tarybos (toliau – Darbo taryba) rinkimų komisijos sudėtį, patvirtintą administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. A-766, įeina administracijos ir seniūnijų atstovai: Ana Chatkevičienė, rajono savivaldybės administracijos Pabradės seniūnijos vyriausioji specialistė, Ernesta Lisauskienė, rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus raštinės administratorė, Marina Makarova, rajono savivaldybės administracijos Cirkliškio seniūnijos vyriausioji specialistė, Jadvyga Samuilevičienė, rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja, Meilutė Urbelienė, rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus žemės ūkio specialistė, Gintautas Varnas, rajono savivaldybės administracijos Kaltanėnų seniūnijos vyriausiasis specialistas ir Rima Voršinska, rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus raštinės administratorė. Komisija, 2020 m. lapkričio 20 d. susirinkusi į pirmąjį nuotolinį posėdį, nustatė Darbo tarybos rinkimų datą – 2020 m. gruodžio 18 d. Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi, bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su darbdaviu turintys darbuotojai, išskyrus darbdavį ir  pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus darbdavį atstovaujančius asmenis. Kviečiame rinkimų teisę turinčius Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojus teikti kandidatus į darbo tarybą iki 2020 m. gruodžio 4 d. (įskaitytinai) raštu kreipiantis  į darbo tarybos rinkimų komisiją ir pateikiant rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į darbo tarybą. Minėtus dokumentus priima rinkimų komisijos narė Rima Voršinska. el. paštu rima.vorsinska@svencionys.lt. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą. Kandidatų sąrašai bus skelbiami administracijos ir seniūnijų informacinėse lentose, taip pat siunčiami kandidatams el.paštu. Telefonai, kurias galima pasiteirauti dėl Darbo tarybos rinkimų:  8 648 00433, 8 687 83817.
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos darbo tarybos rinkimų komisijos informacija

Comments are closed.

Close Search Window