Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos nuolatinė turto nuomos konkurso komisija skelbia 64,82 kv. m bendrojo ploto negyvenamųjų patalpų viešą nuomos konkursą.


Nuomojamo turto adresas: Švenčionių r. sav., Švenčionėlių sen., Trūdų k., Švenčionėlių g. 44-24.
Turto naudojimo paskirtis: siuvimo veiklai vykdyti.
Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti 2020 m. lapkričio 27 d. nuo 9.00 val. iki 15.00 val.
Pradinė 1 kv. m nuomos kaina per mėnesį: 0,50 Eur. Konkurso dalyviai privalo sumokėti pradinį įnašą, kuris lygus 3 mėnesių nustatytam pradiniam nuompinigių dydžiui, į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT96 4010 0432 0035 1858 esančią Luminor Bank AS.
Turto nuomos sutarties trukmė: 3 (trys) metai.
Konkursas vykdomas vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. A-91 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos organizavimo taisyklių patvirtinimo“.
Informacija apie paraiškų (nustatytos formos) priėmimą:
Paraiškų pateikimo terminas: iki 2020 m. gruodžio 4 d. 15.45 val. (įskaitytinai).
Pateikimo vieta: Vilniaus g. 19, Švenčionys, 125 kab.
Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse skelbime nurodytu laiku pateikia užklijuotą voką, ant voko turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas skelbtas pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda ,,Turto nuomos konkursui“. Konkurso dalyvio rekvizitai ant voko nenurodomi. Voke turi būti pateikta:
– paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas;
– juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu ar įgalioto atstovo parašu;
– nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui atstovauja jo atstovas. Kai konkurso dalyvis yra fizinis asmuo, jo įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro;
– banko įstaigos išduoti dokumentai apie pradinio įnašo sumokėjimą (jeigu buvo mokama pavedimu);
– siūlomas konkretus nuompinigių dydis.
Paraiška turi būti pasirašyta konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens.
Papildomą informaciją apie konkurso sąlygas ir patalpas teikia Rasa Bliūdžiuvienė, Mokesčių ir turto skyriaus vedėja. Telefonai pasiteirauti: (8 387 66377, mob. 8 687 57163).
Informacija apie komisijos posėdį: posėdis įvyks 2020 m. gruodžio 7 d. 10 val., Vilniaus g. 19, Švenčionys, 125 kabinete.

Paraiška dėl dalyvavimo viešame nuomos konkurse

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos nuolatinės turto nuomos konkurso komisijos informacija

Comments are closed.

Close Search Window