Rengiami projektai|

Informuojame, kad yra rengiamas Švenčionių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-40 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano patvirtinimo“, keitimas (toliau – Specialiojo plano keitimas). Specialiojo plano keitimo pagrindas – Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T-60 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“ ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. A-312 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo ir planuojamos teritorijos nustatymo“ patvirtinta Planavimo darbų programa. Susipažinti su Specialiojo plano keitimo tikslais, Planavimo darbų programa bei kitais parengiamojo etapo metu gautais dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) (www.tpdris.lt): teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje – S-RJ-86-20-282.

Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės.

Teritorijų planavimo rūšis/porūšis
 – specialusis teritorijų planavimo dokumentas/inžinerinės infrastruktūros vystymo planas.

Planavimo tikslai:

1. Nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
2. Nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
3. Nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą.

Planavimo uždaviniai
 yra nustatyti Planavimo darbų programoje, patvirtintoje Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr.A-312 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo ir planuojamos teritorijos nustatymo“.

Planavimo organizatorius: Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, tel.: (8 387) 66 388, faksas: (8 387) 66 365, el. p. direktorius@svencionys.lt, interneto svetainės adresas: http://svencionys.lt. Informaciją apie specialųjį planą teikia Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja – Laimutė Kuksienė, tel. (8 387) 66 376, el. p. architektura@svencionys.lt, Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja (savivaldybės vyriausioji architektė) – Natalja Ivanova, tel. (8 387) 66 376, el. p. architektura@svencionys.lt ir Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – Grigorijus Avinas, tel. (8 387) 66 368, el. p. grigorijus.avinas@svencionys.lt.

Specialiojo plano keitimo rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: +370-610-62098, el. paštas: ruta@gauce.lt.

Planavimo procesas ir etapai: specialiojo plano keitimas derinamas, tikrinamas, tvirtinamas, registruojamas ir skelbiamas Teritorijų planavimo įstatymo, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių ir kitų susijusių teisės aktų nustatyta tvarka.

Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas: Planavimo darbų programa nenumato profesinio vertinimo atlikimo.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV):
 atliekamas Vyriausybės nustatyta tvarka. Apie SPAV procedūras visuomenė bus informuojama papildomai.

Specialiojo plano keitimas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. D1-885 redakcija) „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.

Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų Planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt: TPD NR. S-RJ-86-20-282) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo su teritorijų planavimo dokumentu pabaigos. Pasiūlyme turi būti nurodoma informacija: vardas pavardė ir/arba juridinio asmens pavadinimas, pasiūlymo teikimo data, kontaktinis adresas, pasiūlymo turinys, motyvai, papildomi pasiūlymo turinį, motyvus pagrindžiantys dokumentai. Planavimo organizatorius kartu su Plano Rengėju išnagrinėjęs prašymus/pasiūlymus atsakys raštu pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos nurodydamas, ar atsižvelgta/neatsižvelgta į pasiūlymus, taip pat priežastis, jei neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pabaigos pasiūlymai nebebus priimami. Apie susipažinimo su pakeistu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu visuomenė bus informuojama atskirai.

Comments are closed.

Close Search Window