Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą|

Statinio adresas: Švenčionių sav., Švenčionių m., Lentupio g. 32
Statinio esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – Sporto paskirties inžineriniai statiniai – sporto aikštynai, naudojami žaidimams atvirame ore (futbolui, krepšiniui, beisbolui, regbiui, vandens sportui ir panašiai), mašinų, dviračių ar arklių lenktynių keliai ir kiti inžineriniai statiniai, kurie nėra pastatai [4.13].

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčių informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: SĮ „Švenčionių planas“ į. k. 178997346, Vilniaus g. 19, Švenčionys, tel. Nr. (8 387) 66387, Reg. Nr. 019986, išduotas 2004-11-16, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registo centro Švenčionių filiale, juridinių asmenų registre, el. p. svencioniuplanas@svencionys.lt.
Projekto vadovas: Nijolė Stankevičienė, k. a. Nr. 38014, išduotas 2018-02-15 d, neterminuotai, tel. (8 387) 66387.

Statytojas: Švenčionių rajono savivaldybė

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo Švenčionių rajono savivaldybės tinklalapyje http://svencionys.lt paskelbimo dienos projektuotojo SĮ „Švenčionių planas“ patalpose Vilniaus g. 19, 120 kab., Švenčionys.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2020-10-02 iki 2020-10-20 darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Informacija priimama elektroniniu paštu svencioniuplanas@svencionys.lt arba raštu, adresu Švenčionys, Vilniaus g. 19, 120 kab.

Teikiant pasiūlymus reikalinga nurodyti:
– vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
– pasiūlymo teikimo datą;
– informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): 2020 m. spalio 20 d. 16.00 val. Švenčionių savivaldybės patalpose, adresu Vilniaus g. 19, 120 kab., Švenčionyse.

Projektiniai pasiūlymai

Comments are closed.

Close Search Window