SKELBIMAI APIE PRAŠYMUS ĮREGISTRUOTI SANTUOKĄ

Eil.
Nr
.

Ketinantys susituokti asmenys

Santuokos registravimas

Vardai, pavardės

Gimimo datos

Data

Valanda

1.
2.

Pastaba. Sutinkamai su Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių 73 punktu, apie prašymą įregistruoti santuoką skelbiama viešai savivaldybės interneto svetainėje (prireikus – ir kitais civilinės metrikacijos įstaigos pasirinktais būdais) ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos.

 2022 METŲ SANTUOKŲ REGISTRAVIMO (POILSIO DIENOMIS) GRAFIKAS

Mėnuo

Diena

Mėnuo

Diena

Sausis 22 Liepa 16, 30
Vasaris 12 Rugpjūtis 6, 20
Kovas 19 Rugsėjis 3, 17
Balandis 23 Spalis 15
Gegužė 14, 28 Lapkritis 12
Birželis 11, 18 Gruodis 31

Pastaba. Santuokos gali būti registruojamos darbo dienomis norinčių susituokti asmenų prašyme nurodytu laiku.

2022 METŲ SANTUOKŲ REGISTRAVIMO (NORINČIŲ SUSITUOKTI PASIRINKTOJE VIETOJE) GRAFIKAS

Mėnuo Diena Mėnuo Diena
Sausis 15 Liepa 9
Vasaris 19 Rugpjūtis 27
Kovas 26 Rugsėjis 10
Balandis 16 Spalis 8
Gegužė 21 Lapkritis 5
Birželis 4 Gruodis 17

Comments are closed.

Close Search Window