SKELBIMAI APIE PRAŠYMUS ĮREGISTRUOTI SANTUOKĄ

Eil.
Nr.

Ketinantys susituokti asmenys

Santuokos registravimas

 

 Vardai, pavardės

 Gimimo datos

 Data

 Valanda

1.

Mantas Vaitiekūnas

Kristina Veličko

1995-02-17

1999-05-06

2022 m. gegužės 28 d.13.00

2.

Gediminas Brazys

Jolita Traskovskaja

1988-02-02

1994-09-04

2022 m. gegužės 28 d.13.30

3.

Žymantas Dečkus

Milda Petkevičienė

1987-10-01

1983-01-16

2022 m. birželio 4 d.14.00

4.

 

 

 

 

Pastaba. Sutinkamai su Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių 73 punktu, apie prašymą įregistruoti santuoką skelbiama viešai savivaldybės interneto svetainėje (prireikus – ir kitais civilinės metrikacijos įstaigos pasirinktais būdais) ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos.

 2022 METŲ SANTUOKŲ REGISTRAVIMO (POILSIO DIENOMIS) GRAFIKAS

Mėnuo

Diena

Mėnuo

Diena

Sausis

22

Liepa

16, 30

Vasaris

12

Rugpjūtis

6, 20

Kovas

19

Rugsėjis

3, 17

Balandis

23

Spalis

15

Gegužė

14, 28

Lapkritis

12

Birželis

11, 18

Gruodis

31

 

Pastaba. Santuokos gali būti registruojamos darbo dienomis norinčių susituokti asmenų prašyme nurodytu laiku.

2022 METŲ SANTUOKŲ REGISTRAVIMO (NORINČIŲ SUSITUOKTI PASIRINKTOJE VIETOJE) GRAFIKAS

Mėnuo

Diena

Mėnuo

Diena

Sausis

15

Liepa

9

Vasaris

19

Rugpjūtis

27

Kovas

26

Rugsėjis

10

Balandis

16

Spalis

8

Gegužė

21

Lapkritis

5

Birželis

4

Gruodis

17

Comments are closed.

Close Search Window