Harmonijnie zintegrowana ze środowiskiem naturalnym, Zagroda dworska Cirkliškis powstała w pierwszej połowie XIX wieku z inicjatywy Domicelė Sekežinskaitė – Mostovskienė. Zagroda jest splanowana nieskomplikowanie, racjonalnie, dość swobodnie. Pałac, biuro, lodownia i inne budynki otaczają reprezentacyjną czworokątną strefę, a chaty chłopskie są swobodnie zlokalizowane w pobliżu dróg. Pałac stoi na osi alei wejściowej. Został on zbudowany około 1823-1830 roku przez Edvardasa Mostovskisa, według projektu architekta zaproszonego z Wiednia. Pałac jest dwukondygnacyjny, nakryty czworobocznym dachem, plan jest regularnym prostokątem, z portykiem i ryzalitem, wystającymi symetrycznie na obu długich elewacjach. Kolumny portykowe znajdują się w odległości około 4 m od ściany, aby uzyskać dostęp do głównych drzwi. Zewnętrzna część pałacu jest surową formą klasycyzmu. Fasada główa – zdominowana przez sześciokolumnowy portyk z trzyczęściową antaberyną, ale bez frontonu. Na jego miejscu były dwie duże rzeźbione figury. Pośrodku południowo-wschodniej fasady wystaje ryzalit, podkreślony czterema pilastrami i trójkątnym frontonem. Budynek otoczony jest antaberyną, równomiernie rozmieszczonymi oknami. Górne z ich są prawie o połowę niższe od dolnych.

Adres obiektu (pomnika): okręg Wileński, rejon Święciański, Cirkliszki

Comments are closed.

Close Search Window