Administracja gminy rejonowej Święciany

Nasza wizja.
Powiat Święciański – zaawansowany, zielony, łatwo dostępny, odpowiedzialny społecznie, blisko mieszkańców i przyjazna ziemia dla przybywających. Chce się tu mieszkać.

Close Search Window