Czas przejścia: 1 godzina.

Długość trasy: 1,30 km

 Nowo założony szlak spacerowy “Mitologia” został otwarty w Parku Regionalnym Sirvėta 11 grudnia 2014 r. Długość jego wynosi około 1 km. Osoba podróżująca w tym odcinku spotyka 17 rzeźb, które uosabiają stare litewskie bóstwa i stworzenia mitologiczne.

Początek szlaku jest w pobliżu Centrum dla zwiedzających Parku Regionalnego Sirvėta, gdzie znajduje się ekspozycja wewnętrzna – „Mitologia“. Tak więc szlak ten jest kontynuacją ekspozycji wewnętrznej w terenie. Tutaj zwiedzającego witają dwie rzeźby: Aukščiausio Dievo ir Perkūno-Velino ( Najwyższego Boga i Perkunasa Diabła). Najwyższy chronił kapłanów i wodzów wojennch, wojownicy składali mu ofiary i modlili się do Perkunasa, a Velinas był patronem rolników i hodowców zwierząt. W chłodnych porach roku Velinas usypiał przyrodę, spowalniał procesy natury. Kiedy nadchodziła wiosna, słychać było pierwszy grzmot. Perkūnas uwalniał ziemię od zastoju w przyrodzie i rozpoczynał nowy cykl życia. Wieczna niezgoda między Velinem i Grzmotem obraca krąg natury – zima, wiosna, lato, jesień… Symbolem Perkūnasa jest błyskawica, kamienny topór , a Veliniasa – klucz, który “zamyka” i znowu “otwiera” ziemię. Autorką tych rzeźb jest profesor Dalia Matulaitė.

Obok chronionego przez państwo obiektu przyrodniczego “Liepų pavėsinės” (Altany lipowe) spotykamy rzeźbę Laimy, bogini przeznaczenia. Wierzono, że kiedy przybywała na ziemię, wcielała się w lipach. W opowieściach Laima obracała nić przeznaczenia przy kołysce dziecka. Od tego zależało udane lub nieudane będzie życie ludzkie. Słowa Laimy są głoszone przez kukułkę, kaczkę, łabędzia. W kamiennej rzeźbie Valdas Bubelevičius przedstawił tę przemianę bogini w ptaka.

Następnie szlak prowadzi do lasu Šventa, gdzie można zobaczyć ocalały staw byłego dworu. Podróżując ścieżkami lasu, człowiek spada na inny, niższy poziom. Tutaj można obejrzeć rzeźby bóstw, które są bliżej człowieka: Lazdona, Kelukis, Žemyna, Javinė, Upinis, Kremata, Aušlavis, Žvėrūna (Medeina) i Zuikių dievas, Žemėpatis, Girinis, Gabija, Ežerinis, Veliona…

Bogowie, w mitologini litewskiej, to nic innego jak sama przyroda, personifikacija otaczającego środowiska i jego elementów. W przeszłości ludzie żyli inaczej – bliżej natury, a jej różnorodne zjawiska miały ważne znaczenie w życiu codziennym. Człowiek żył na tych ziemiach otoczony i pod opieką wyższych sił, bogów. Wierzono, że właśie oni ostrzegali ludzi przed niebezpieczeństwem, chronili i bronili oraz nauczali mądrości. To ujawnia światopogląd przodków Litwiów i postrzeganie świata.

Spacer tą ścieżką przybliża człowieka do przyrody, pomaga poczuć ducha przeszłości i uświadomić sobie, jak ważna i niewytłumaczalna była natura dla starożytnych Litwinów, gdzie odkryli swoich bogów. Dla wygody zwiedzających na szlaku zrobione są ławki i stoiska informacyjne.

Jak przyjechać?

Poznawczy szlak mitologiczny znajduje się obok Centrum informacji turystycznej Parku Regionalnego Sirvėta we wsi Šventa, dzielnica Švenčionys.

Obszary chronione:

Park Regionalny Sirvėta

Dodatkowa informacja:

zalecane/odpowiednie do zwiedzania z dziećmi, możliwa wizyta ze zwierzętami

http://www.sirveta.lt

Comments are closed.

Close Search Window